Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Rbŭn bư brah sa kốm bơh bu nuyh Ba Na
 • 20/07/2017 10:16
 • Tât khay 11 lơ dương, lah ăp kao ba lĕ kŭnh tâm ndrênh lŏ, bu nuyh Ba Na ruah ăp kao ba săk uĕh, ndjôt sĭt tât ta wâl gơi rơm rbŭn bư brah kốm mhe.
 • Bư brah kơp bu nuyh hŏ lĕ têh bơh bu nuyh R’đê
 • 13/07/2017 10:26
 • Tâm du djăr săk rêh bơh bu nuyh R’đê, bu nuyh bu klô dơi bu ndâk nau way kh’lay Bư brah lĕ têh gĭt nau rĭ nau aơ mô rĭ Bư brah kơp bu nuyh hŏ lĕ têh. Aơ jêng nau bư brah kơp bu nuyh bu klô hŏ lĕ têh, dơi ăp bu nuyh bon lan kơp, gơi ndâk njêng r’năk mhe, bư mbâ, bư sai, bư tơm nau rêh păng nơm…
 • Bu nuyh Bah Nar bư brah nglan - bư brah neh bon
 • 22/06/2017 10:03
 • Khay 3, lah kao Pơ lang blang chăng trôk, bon lan Bah Nar ndâk tay nau bư brah Sơ mă Kơ cham – Rbŭn bư brah nglan (tĕng nau mĭn huy lah bư brah neh bon). Aơ jêng tâ rbŭn bư brah têh ngăn ngên tâm du năm bơh bu nuyn Bah Nar gơi ndâk du năm pah kan bư mir jan ba – tâm nau du nau rbŭn wơt năm mhe.
 • Bư brah kah gĭt bu jâu bơh bu nuyh La Ha
 • 15/06/2017 14:02
 • Bu nuyh La Ha way ndâk tâ rbŭn bư brah kah gĭt bu jâu gơi mpơl ân bu gĭt nuih nhâm mô chuêl, kah gĭt ma bu jâu yor gĕh n’hâm kơl, săm nau ji ma bon lan.
 • Têt yan bri mih bơh bon lan Hà Nhì
 • 08/06/2017 13:45
 • Tĕng nau ngơi bu nuyh Hà Nhì, Têt yan bri mih dơi moh lah “Khu già già”. Bu nuyh Hà Nhì pâk nau rbŭn bư brah aơ dăch lôch yan kai wai, lah tơm ba dôl ma luh kao, mbo tăm lĕ hao ndrêh.
 • Rbŭn bư brah ŭnh bơh bu nuyh Cơ Ho
 • 01/06/2017 10:05
 • Tâm nau way bơh bu nuyh Cơ Ho, ăp brah yang gĕh âk ngăn bơh pĭt tâm nau rêh tâm ban brah ba, brah neh, brah măt nar, brah dak, brah yôk… n’hanh brah ŭnh.
 • Rnơl K’pan bơh bu nuyh R’đe
 • 18/05/2017 14:39
 • Ðah ma bu nuyh R’đe, rnơl K’pan jêng ndơ dŏng, ndơ kh’lay mpơl ân bu gĭt nau krŏng nkuăng, nau bêng gĕh bơh bu nuyh nơm tơm wâl.
 • Bư brah Quá tăng bơh bu klô Dao Khâu
 • 07/04/2017 14:49
 • Quá tăng (mpoh ŭnh) hôm dơi bu moh lah nau bư brah kơp bu nuyh lĕ têh, nau bư brah kh’lay ngăn ngên tâm nau rêh ăp bu klô Dao Khâu, n’gor Lai Châu.
<< <  17  18  19  20  21  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.