Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Năk ŭnh – huêng tâm wâl bu nuyh Mường
 • 29/09/2017 09:41
 • Tâm wâl bu bơh bu nuyh Mường Hòa Bình, năk ŭnh têh dơi bu nkra tâm trôm wâl n’hanh tâm dâng nhiăr wâl prêh lah du ntŭk gĕh iê mpông p’hak n’hanh dăch ntŭk n’gâng dak.
 • Rbŭn bư brah bri bơh bu nuyh Thái ta Yên Bái
 • 14/09/2017 10:17
 • Ðah bu nuyh Thái, ăp ntŭk gĕh bon, mường lah dơi gĕh ăp bri krŏng, bri mô dơi ân muih kăl. Aơ jêng ntŭk gŭ chiak uĕh, jêng ntŭk gŭ huêng mường, huêng bon.
 • Bư brah “Nkra ntung” bơh bu nong Giáy
 • 07/09/2017 09:55
 • Lah kon se jê way ji kop, băt têh, bu nuyh Giáy ta Lào Cai bư brah “nkra ntung”. Ndu ndơ dŏng bư brah gĕh: Bar mlâm iăr, pêp me nkuăng, mbêt âk mau, banh bỏng, tăp pêp m’hĭng mau, ndrănh sơm…
 • Nau way bư brah bon bơh bu nuyh La Hủ
 • 31/08/2017 09:50
 • Tĕng nau way bu nuyh La Hủ, lah bon gĕh âk bu nuyh khĭt, âk nô nau mô uĕh tât lah lam bon rgŭm du ntŭk gơi ndâk tâ bư brah bon.
 • Bư brah kah gĭt bơh bu nuyh Dao Quần Chẹt
 • 17/08/2017 10:12
 • Ta khay lôch năm, ăp r’năk bu nuyh Dao Quần Chẹt ta n’qual Ba Vì (Hà Nội), way ndâk tâ bư brah lôch năm ta wâl gơi kah gĭt Bàn Vương, jrŏng rnoi, brah yang lĕ ân nau uĕh, mât rong ma r’năk tâm du năm lĕ lăn.
 • Bư brah kuăl huêng bu ur gĕh bŭn bơh bu nong Giáy
 • 03/08/2017 10:21
 • Tĕng nau way mĭn tâm nau rêh bu nuyh Giáy, nau gĕh bŭn n’hanh deh kon bơh du huê bu ur tâm rnglăp ndrem n’đơn n’kôch nau gĕh trôk neh. Ka lơ trôk gĕh du vươn kao têh đah ăp ntil tơm kao, ăp tơm kao prêh đêh êng êng, mô gĕh mau tâm kơt, lah du mlâm kao nĕ kơp jêng du huê huyêng bu nuyh kon se.
 • Bư brah Kỳ yên bơh bu nuyh Ngái
 • 28/07/2017 09:35
 • Bư brah Kỳ yên (bư brah dăn nau đăp mpăn) way dơi bu nuy Ngái ndâk ta yan bôk năm mhe, gơi đăn ân lih siăl uĕh, ăp ntil tơm tăm jêng uĕh, ăp r’năk ăp bu nuyh gĕh nau đăp mpăn.
<< <  16  17  18  19  20  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.