Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Rbŭn tâm rlong seh Bắc Hà
 • 22/12/2022 14:56
 • Rbŭn tâm rlong seh Bắc Hà, n'qual Bắc Hà, n'gor Lào Cai mô gĕh kơp lah ntŭk tâm rlong phung chuyên nghiệp lah jêng ntŭk tâm rlong bơh bu nuyh bư mir n'hanh seh tâm rlong lah seh way rdeng ndơ. Tĕng nau n'kôch bơh kăl e, tâm rlong seh Bắc Hà way dơi bu ndâk pâl ta yăn kao lam bon lan tâm n'qual.
 • Gò Cỏ - bon kăl e Chăm Pa
 • 22/12/2022 14:55
 • Gò Cỏ (phường Phổ Thạnh, bon têh Ðức Phổ) jêng du bon kăl e Chăm Pa ngai đah tâm ka lang bon têh Quảng Ngãi, n'gor Quảng Ngãi tâm 60 km tĕng mpeh Nam.
 • Nau n'kôch Gâng rup Nô hăt janh N'Trang Lơng
 • 15/12/2022 09:46
 • Năm 2011, N'gâng kan Chăm gai N'gor ủy Dak Nong trŭnh Nau n'hêl mrô 06-NQ/TU bơh nau kan ndâk nkra Gâng rup Nô hăt janh N'Trang Lơng n'hanh nau tâm lơh sŏk neh ntu bu pit 1912-1936 ta bon têh Gia Nghĩa.
 • Têt Kao mi nga ntơr iăr bơh bu nuyh Cống
 • 08/12/2022 09:35
 • Têt Kao mi nga ntơr iăr (moh lah Têt kao mi nga) bơh bu nuyh Cống n'gor Ðiện Biên dơi khăn păng ndâk kan ta khay 10 lơ âm. Têt aơ gĕh nau bư brah ndrel ma bon yor bu jâu ndjôt bôk n'hanh ndâk nau bư brah ta r'năk sa.
 • Ot ndrŏng bơh bu nuyh Bah nar ta n'gor Gia Lai
 • 24/11/2022 10:25
 • Ot ndrŏng Bah nar (hôm dơi moh lah Hơmon) n'kôch nau rêh ntơm bơh kăl e, bri bon, nau gĭt bu nuyh bon lan tơm, nau n'kôch, nau dăn... bơh bon lan bu nuyh Bah nar; jêng nau mbơh bơh nau rêh kăl e, tâm nĕ n'kôch nô nau trôk neh n'hanh bri bon: nau ndâk njêng trôk neh, mpơl saơ nau tâm lơh tâm su, n'kôch nau way n'hanh nau rêh kon bu nuyh. Ot ndrŏng Bah nar dơi bu n'kôch đah ăp nô hăt janh bơh bon lan Tây Nguyên lah ndrel, bu nuyh Bah nar lah êng gĕh Diông, Dư, Dăm Noi...
 • Bon lŭ Khuổi Ly rlau 400 năm ta Cao Bằng
 • 24/11/2022 10:24
 • Khuổi Ky lah du bon êng ang bơh ăp mpeh ntŭk hăn pâl tâm thác Bản Giốc (xă Ðàm Thủy, n'qual Trùng Khánh, n'gor Cao Bằng), ngai đah tâm klang bon têh Cao Bằng tâm 100 km.
 • Rbŭn bư brah Khô già già bơh bu nuyh Hà Nhì krăk
 • 17/11/2022 10:03
 • Rbŭn bư brah Khô già già jêng nau rbŭn bư brah jŏ bơh kăl e n'hanh têh ngăn ngên bơh bu nong Hà Nhì krăk ta n'qual Bát Xát, n'gor Lào Cai. Rbŭn bư brah aơ dơi bu ndâk kan tâm 5 nar, ntơm bơh lơ Thìn (lơ kir), dŭt ta lơ Thân (lơ dôk) khay 6 lơ âm.
 • K'dŏ gâr Chhay-dăm
 • 10/11/2022 10:28
 • K'dŏ gâr Chhay-dăm jêng du ntil ndơ nghệ thuật Phối sư Thái Chia Thanh (bu nuyh Drôn) ntĭm nti ân bon lan bu nuyh Khmer ta Việt Nam tâm năm 1972 dơi dŏng pâl ta ăp tâ rbŭn Cao Ðài tại Toà thánh Tây Ninh.
 • Rup Phật Bà nkra đah đồng prêh ngăn ngên bơh châu Á ta dôr yôk Bà Ðen
 • 10/11/2022 10:28
 • Rup Phật Bà Tây Bổ Ðà Sơn dơi bu dơm ta yôk prêh 986 met ta dôr yôk Bà Ðen, n'gor Tây Ninh gĕh lĕ r'ngôch r'noh prêh 71 met, dơi nkra tă bơh 170 tấn đồng chăng. Rup aơ dơi bu nkra tĕng rup Phật ta năm adăch Lê, dơi bu dơm dŭt ma uĕh ta klang kao mi nga krih dơi nkra đah đồng. Kao mi nga, rup ta klang kao mi nga krih dơi bu trah dŭt uĕh, jêng phŭt n'hanh dak, ntêt saơ lah nau mbơh sơm dăn mih nar uĕh lăng.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.