Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuy Đức chú trọng phát triển đảng viên trong đồng bào Mông (kỳ cuối): Cán bộ, đảng viên hỗ trợ người dân

30/06/2022 17:25 G6T+7

Tuy Đức là một trong những địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống (trong đó có đồng bào Mông, M'nông), đời sống của người dân còn gặp không ít khó khăn. Để chăm lo, giúp đỡ người dân thiết thực và hiệu quả, năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Đức đã ban hành Kế hoạch 51 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết 04 về công tác giảm nghèo các bon, bản đồng bào DTTS.

Huyện ủy giao nhiệm vụ cho các đảng bộ, chi bộ, đảng viên trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ các bon, bản, hộ gia đình khó khăn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống để đạt hiệu quả cao nhất. Từ đó, cán bộ, đảng viên trong các bản người Mông thuộc xã Đắk Ngo, Quảng Tâm (Tuy Đức) luôn gương mẫu trong các phong trào địa phương và tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng đời sống. Nhờ vậy, cuộc sống cũng như bộ mặt nông thôn của các bản người Mông ở xã Đắk Ngo, Quảng Tâm ngày càng đổi thay và phát triển.

Cán bộ, đảng viên bản Ninh Hòa, xã Đắk Ngo, hội ý trước khi sinh hoạt Chi bộ

Đảng viên, y tế bản Sùng A Nhè ở bản Tân Lâp, xã Đắk Ngo đến tận nhà dân phát thẻ Bảo hiểm y tế

Thào A Sẩu (ngoài cùng bên trái) cùng Ban tự quản bản Ninh Hòa, Đắk Ngo vận động người dân sửa đường, khơi thông cống rãnh thoát nước đầu mùa mưa

Đảng viên Và Bá Súa (bên trái) bon Bu N’Đâr, xã Quảng Tâm chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây mắc ca cho người dân

Nhờ tuyên truyền, vận động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đã chung tay, góp sức xây dựng bản Đoàn Kết, xã Đắk Ngo ngày càng phát triển

A Trư - Y Sơn

2,506
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.