Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Caz njê, chênhr phangx uô ntêx xur mông đangs nxuô sâuv mangx tsôngv langx

17/06/2022 14:36 G6T+7

Nhis nuôr, vchor trang mangx tsôngv langx muôx ntâu xur mông đangs nxuô, xur mông tsi jông. Chor xur mông iz făngz, tsi tâu lo seiz njuôl, tsi tsinhz mênhx uô pôngz an ninh nôix bôx, pôngz cêr côngv saz cxuô minhx cxưx. Pêx xinhv tsuv caz njê, chênhr phangx chia puv pâuz chor xur mông nuôr.

Zuôr has txus nôngz nhôngl đhâu muôx chor xur mông đangs lus cangz moz Covid-19, thu angr tsinhz nangv; has tsi jông txus côngz bê chor ntơưv tsov cưv, car nhênhs; tangr cxuôv hav Đảng, Têz qơưs… Grei 101, Nghis đinhs 15/2020/NĐ-CP ntơưv Chính phủ lus bluô vi phams hanhx chinhr făngz bưu chinhr, viênr thông tưz cui đinhs mênhx pêv lus chêr taix tương ưngr trâu chor nênhs cxuv chei chor cui đinhs lus tsach nhiêms sir zôngv jix vus mangx tsôngv langx… Viv li, pêx xinhv tsuv xangr, xair xu rmông thâuv đăng taiv, phaiz yangz sâuv mangx tsôngv langx. Uô cê ntơư rar chor cênhz xur mông ntơưv cơ cuan truênx thông, bor chir tsinhv chênhz chia seiz nhênhv xu rmông tưz lo seiz njuôl.

Pêx xinhv uô tiz jông thâuv nhênhv chor xur mông tsi tsinhz sâuv mangx tsôngv langx

Chor xu rmông iz făngz, đangs nxuô, uô pôngz an ninh tsâtx tưs tsi lo yangz thôngz sâuv mangx tsôngv langx

Cơ cuan tsưc năng sâuv thangx tsangv xênhr bluô nênhs yangz xur đangs trâu sâuv mangx tsôngv langx

Đồ họa: Hồ Mai

Mẫn Doanh

588
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.