Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kah gĭt, n'jrăng bơh ăp nô nau gĕh nau tih ta mạng xã hội

17/06/2022 14:36 G6T+7

Abaơ, ta ăp mạng xã hội gĕh âk ngăn nau n'kôch mbruh, nau n'kôch mô saơ uĕh. Ăp ntil nau n'kôch du mpeh, mô hŏ dơi bu ksiêm uănh di ma mô, nô nau mô gĕh ngăn ngăn bư roh nau đăp mpăn nội bộ, tâm nkhah nau tâm r'nglăp têh ăp bu nong.

Bu nuyh bon lan kah gĭt, n'jrăng gơi gĭt ăp ntil nau n'kôch m'hĭk aơ. Tâm nĕ dăn n'kôch ăp ntil nau bu mbruh bơh nau ji tưp Covid-19, nau kan cưỡng chế sŏk neh bon lan pit in; gĕh nau ngơi m'hĭk ma ăp n'gâng kan, bu nuyh kan; bư gĕh nau m'hĭk ma Ðảng, Bri dak... Nau 101, Nau n'hêl 15/2020/NÐ-CP bơh Chính phủ ta nau kan kuh nau tih hành chính bưu chính, viễn thông lĕ ntĭm nê nê nau kuh lah gĕh nau tih dŏng dịch vụ mạng xã hội... Yor nĕ, bu nuyh bon lan nkah nê nê, săch nô nau bu n'kôch di lah đăng tải, mpơl ta mạng xã hội. Jêh rĭ joi ăp kênh n'kôch nau kan bơh n'gâng kan truyền thông, báo chí chính thống gơi rŏ uănh ăp ntil nau n'kôch lĕ dơi bu ksiêm mât lah gĕh nau di.

Bu nuyh bon lan n'jrăng lah rŏ nau n'kôch mô saơ di ta mạng xã hội

Ăp ntil nau n'kôch du mpeh, gĕh nau mbruh, bư roh nau đăp mpăn nĕ bu nuyh bon lan mô dơi mpơl ta mạng xã hội

Kông an tâm n'gor nhŭp kuh bu nuyh njŭn n'kôch nô nau mbruh ta mạng xã hội

Đồ họa: Hồ Mai

Mẫn Doanh

584
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.