Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuận An zov chênhr phuôv tsangr đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs

14/09/2022 09:25 G9T+7

Đảng bôx xar Thuận An (Ðăk Mil) nhis nuôr muôx 17 chi bôx trưx thuôx đrul yangx 297 đảng viên; hur ntơư đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs muôx 6,7%. Nongz nhôngl đhâu, cênhz đrul chox kra Pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx, Đảng bôx xar Thuận An tsinhr zov chênhr, uô jông hâux lưv phuôv tsangr đảng viên, tiv zix mas đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs.

Hur cxuô ntu, Ðảng bôx xar por lênhx ban hanhx cêr hoaix phuôv tsangr đảng viên. Txix ntơư, tangs nro hêx thôngr tsinhz chei sir jul ntâu hlo, sir jul cuôs tâu mux tiêu, cêr hoaix tâu zos. Đảng bôx xar tox tsongs uô tar, cungv côr cxuô chi bôx, cênhz phênhz cxênhx wiv trưx tiêp tơư kra cxuô chi bôx uô jông hâux lưv nrar muôx tiz nênhs… Chor tsov cưv, đoanx thêv zov chênhr zor zux tsinhz chei saz xangr trâu đoanx viên, hôix viên, cxangz nde saz xangr lus Đảng tưz xưs li phat đôngx tsi tsês chor phong tsox siz lưr. Đhâu ntơư puv pâuz tâu ntâu lênhx nênhs yaz, trâu saz chia kra trâu chor chi bôx seiz njuôl, kra haz muôx cuêt tinhv cêt nax Đảng.

Ntâu đảng viên minhx cxưx uô kangz tâu cêt nax tưz phat hui jông tsach nhiêms, ntâus ntêx hur cxuô phong tsox uô nox, uô hâuk tưz xưs li cxuô făngz tâu zos. Zos uô jông hâux lưv phuôv tsangr đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs mas chor chi bôx jêx jos ziv nuz ziv cxangz nde; chor đảng viên zos minhx cxưx nênhs tsơưs tâu cêt nax shông kangz ntâu đuô shông đhâu, bov đamv tsât lươngs haz pênhv yênhx zos nôngz tiz nênhs jông ntơưv cơ sơv.

Chi bôx jos Sar Pa tsinhr zov chênhr txus hâux lưv nrar tiz nênhs trâu Đảng ntơưv đoanx viên thanh niên

Phor Tsuv tinhx Hôix LHPN xar Thuận An, đảng viên jưs bix H’Nghin (sangz xik) tsinhr txangr jê, pangz hôix viên, sir jul uô tar đăngs nuv

Đảng viên H’Plơ kra đảng viên hluôs txangr jê, cxiv tsang chor phong tsox, hoax đôngx đoanx ntơưv jos Bu Đăk

Đảng viên hluôs Trần H’Nhã Trâm, minhx cxưx M’nông trâu saz phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx nhoz trôngx qơư

Đoanx viên, thanh niên nênhs M’nông tưz trâu saz côngv phong tsox cxiv tsang jêx jos yaz

Y Krăk

2,525
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.