Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuận An sâm kơl n'hao âk đảng viên bu nong iê bu nuyh

14/09/2022 09:25 G9T+7

Ðảng bộ xă Thuận An (Ðắk Mil) abaơ gĕh 17 chi bộ trực thuộc đah rlau 297 đảng viên, tâm nĕ đảng viên bu nong iê bu nuyh gĕh 6,7%. Tâm ăp năm lĕ lăn, ndrel ma nau kan ndjôt bôk ntĭm gai Bu nuyh bon lan hao nau wăng sa - nau rêh, Ðảng bộ xă Thuận An hôm uănh kh'lay, pah kan uĕh nau kan n'hao đảng, tâm nĕ gĕh đảng viên bu nong iê bu nuyh.

Tâm ăp năm pah kan, Ðảng bộ xă trŭnh nau kan n'hao âk đảng viên. Yor nĕ, lam hệ thống chính trị lĕ nuih n'hâm pah kan, nsrôih kan dŭt, di nau kan dơi jao. Ðảng bộ xă n'chŭn n'hâm suan trĕng, ndâk kan kan nâp phêt ta chi bộ, đă cấp ủy trực tiếp ntĭm gai ăp chi bộ pah kan ân uĕh nau kan joi đảng viên mhe... Ăp m'bŭch kan, phung kan uănh kh'lay nau ntĭm sơm chính trị nuih n'hâm ma đoàn viên, hội viên, n'hao nau gĭt ma Ðảng n'hanh ndâk ăp ntil nau pah kan tâm rlong. Yor nĕ saơ âk bu nuyh mhe, gĕh nau nsrôih tâm nau pah kan gơi chi bộ trĕng, ntĭm n'hanh rnglăp Ðảng.

Âk đảng viên bu nong iê bu nuyh jêh dơi bu rnglăp đảng lĕ hao uĕh nuih n'hâm pah kan, leo pah kan lor tâm nau kan bư mir jan ba, ăp ntil nau pah kan bă bă. Yor pah kan uĕh nau kan n'hao âk đảng viên bu nong iê bu nuyh nĕ r'noh chi bộ thôn, bon rlau nar rlau âk đảng viên; r'noh đảng viên bu nong iê bu nuyh năm bơh kơi âk r'lau năm lĕ lăn, gĕh nau uĕh lăng n'hanh jêng bu nuyh gĕh nau pah kan kh'lay tâm bon lan.

Chi bộ bon Sar Pa sâm kơl bơh nau kan Ðảng tă bơh phung đoàn viên druh ndăm

Groi Kô ruanh M'bŭch kan Bu ur xă Thuận An, đảng viên dự bị H'Nghin (bơh ma ti) dơh dăch, sâm kơl hội viên, nsrôih pah kan dŭt ăp ntil nau kan

Ðảng viên H'Plơ ntĭm đảng viên ndăm, ndâk njêng nau kan, ndơ kan đoàn ta bon Bu Dak

Ðảng viên Trần H'Nhã Trâm, Bu nong nsrôih pah kan hao nau wăng sa - nau rêh bri bon tâm xă

Ðoàn viên, druh ndăm bu nuyh Bu nong lĕ nuih n'hâm nsrôih pah kan ndâk njêng bon lan mhe

Y Krăk

2,524
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.