Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Druh ndăm Dak Nong lĕ nuih n'hâm sâm kơl bon lan

12/10/2022 20:57 G10T+7

N'gor Dak Nong abaơ gĕh 157.728 bu druh ndăm, rlau 93.220 hội viên N'gâng kan Ăp druh ndăm dôl rbŭn ta 1.850 chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, phung kan. N'hao nuih n'hâm pah kan sâm kơl bơh phung druh ndăm "Ntŭk joi ntŭk nĕ gĕh bu druh ndăm, ntŭk jêr ntŭk nĕ gĕh phung druh ndăm", tâm ăp năm lĕ lăn, bu druh ndăm tâm lam n'gor lĕ ndâk âk nau kan sâm kơl bri bon, bon lan, gĕh âk phung đoàn viên, druh ndăm ta ăp m'bŭch kan đoàn pah kan ndrel.

Tâm 6 khay bôk năm 2022, âk ndơ kan, nau kan uĕh, di dơi ndâk kan gĕh: nkra 2 ntŭk pâl ân kon se, nkra 3 wâl tâm rŏng kon bu nuyh, dăch tât 7.000 ndơ, 38.500 siăm put mbung y tế, 2.000 săm bŭt nchih, 600 kho ao n'king mât săk, 2 tân phe, 67 rdeh wah jâng... đah r'noh prăk kơp lah 2,67 r'me prăk. Bơh đah nĕ, âk hội viên, bu druh ndăm hôm ân nđâp 1.000 đơn vị dak m'ham kloh.

Ăp ntil ndơ kan, nau kan bơh phung druh ndăm mpơl nau kơl, lĕ nuih n'hâm tâm nau kan ma bon lan. Yor nĕ, sâm kơl lâm nau ji ngot ji hir, trŭnh nau rêh o-ach, ndâk njêng bri bon mhe tâm lam n'gor.

Nau ndâk kan bu ndruh ndăm sâm kơl n'hâm suan năm 2022, bu druh ndăm tâm lam n'gor lĕ pah kan ndrel ma sinh viên tình nguyện nkra ngih wâl, ndâk nau kan đah r'noh prăk kơp gĕh 3,5 r'me prăk

Bu ndăm bu nuyh Bu nong, xă Thuận An (Dak Mil) tăm tơm mi nga bri bon mhe kiểu mẫu

Ðoàn viên, druh ndăm Čů Jŭt sâm kơl ăp wâl săm bŭt n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19 khay 3/2022

Ka han ndăm Mpôih Mât n'jrăng Mpông n'har bri Thuận An sâm kơl bu nuyh koai bong dak hoch

Ðoàn Khối ăp m'bŭch kan n'hanh Doanh nghiệp ndâk nau kan "Ndơ kan kơl n'hâm suan tâ rlu chăng" ân ndơ ma ăp r'năk gĕh nau rêh jêr jŏk

Y Sơn

2,220
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.