Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rơm jêh Rbŭn têh Ðoàn n'gor Dak Nong tâ IV

09/09/2022 10:45 G9T+7

Rbŭn têh Ðại biểu Ðoàn Druh ndăm Cộng sản Hồ Chí Minh n'gor Dak Nong tâ IV, năm pah kan 2022 - 2027 jêng du ntil nau kan chính trị kh'lay bơh phung druh ndăm n'gor Dak Nong; klăp lah dơi ndâk kan ntơm lơ 21/9. Tât mông abaơ, ăp ntil nau rơm ma nau kan dơi bu pah kan dŭt; ăp cấp Ðoàn tâm n'gor lĕ rơm jêh ma nar rbŭn têh tâ IV.

Abaơ, Ðoàn Druh ndăm Cộng sản Hồ Chí Minh cấp n'qual cấp cơ sở dơi ndâk kan dŭt Rbŭn têh năm pah kan 2022 - 2027. N'gor Ðoàn Dak Nong lĕ ndâk âk nau kan mbơh ntĭm, nkra ndơ kan, nau kan druh ndăm mbăh wơt nau m'ak Rbŭn têh dơi ndâk kan lor, ndâk kan ta nar rbŭn n'hanh dŭt nar Rbŭn têh.

N'gor đoàn Dak Nong ndâk nau kan tăm 25.000 tơm si ndrêh tĕng nau kan "Triệu tơm si - Yor du Việt Nam ndrêh" năm 2022

N'gâng kan Chăm gai N'gor đoàn lĕ pah kan 8 tâ nau kan dự thảo bơh nô nau chính trị n'hanh dăn nau kan bơh ăp kan bộ, đoàn viên, druh ndăm, ăp wa tă kan Thường trực N'gor đoàn n'hanh ăp m'bŭch kan, ntŭk kan, phung kan.

Nau mbơh lam ăp ntil nau kan, dơi mbơh nê nê, lĕ r'ngôch nau ndâk nau kan tĕng Nau n'hêl Rbŭn têh tâ III; trŭnh kan dŭt 15 ntil nau kan tâm năm pah kan 2022 - 2027, tâm nĕ, 12 ntil nau kan tĕng nau ntĭm kan bơh Trung ương Ðoàn, 3 ntil nau kan druh ndăm n'gor gơi pah kan ăp ntil nau gĕh tâm n'gor.

Ðoàn Khối ăp m'bŭch kan n'hanh doanh nghiệp ndâk Nau kơl n'hâm suan pah kan "Kỳ nghỉ hồng" năm 2022

N'gâng kan Chăm gai N'gor đoàn lĕ ndâk njêng Ðề án N'gâng kan Chăm gai Ðoàn Druh ndăm Cộng sản Hồ Chí Minh n'gor Dak Nong tâ IV, năm pah kan 2022 - 2027, tĕng nuih n'hâm pah kan nŭm r'noh bu nuyh, di tĕng nau way.

Đồ họa: Bảo Ngọc

Quốc Sỹ

723
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.