Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao nau kh'lay tâm nau kan bơh bu ranh bon - bu nuyh gĕh k'hưm ta ntŭk bu nong iê bu nuyh (nau n'kôch tâ II): Sâm kơl hao nau wăng sa - hao nau rêh bon lan

23/08/2022 21:02 G8T+7

N'gor Dak Nong gĕh 713 thôn, bon, buôn, bản, tổ dân phố, tâm nĕ gĕh 148 bon, buôn, bản. Tâm ăp năm lĕ lăn, ăp bu ranh bon - bu nuyh gĕh k'hưm bơh đah n'hao nau kh'lay tâm "nau pah kan lor" bơh nau wăng sa lah hôm mbơh ntĭm, kuăl jă bu nuyh bon lan gơih pah kan, lâm nau ji ngot trŭnh nau rêh o-ach.

Âk bu ranh bon - bu nuyh gĕh k'hưm ndâk nau kan wăng sa trang trại, hao bư ndrŏng. Khăn păng hôm sâm kơl prăk rêl, rnih, kĩ thuật ntĭm bu nuyh bon lan ta ăp bon, buôn, bản klaih nau rêh o-ach.

Ndơ kan "Nau kan bri dak bư hao nau wăng sa - nau rêh bon lan ta ntŭk bu nong iê bu nuyh n'hanh ntŭk yôk năm 2021-2030" jêng nau kơl nsu, sŏk dŏng bu nuyh kan tâm di gơi hao nau wăng sa - nau rêh bon lan ta ntŭk bu nong iê bu nuyh. Yor nĕ, phung bu ranh bon - bu nuyh gĕh k'hưm hao tay nau pah kan uĕh ta nau mbơh ntĭm, kuăl jă bu nuyh bon lan pah kan uĕh Ndơ kan, n'hao nuih n'hâm pah kan êng, mô r'vê nau jêr, nsrôih n'hao nau rêh, ndâk njêng bon, buôn, bản rlau nar rlau uĕh n'hanh hao ndrŏng.

Bu ranh bon K'Sung, bu nong Mạ, bon Bu Sop, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) way ntĭm bu nuyh bon lan mât chăm ca phê

Bu ranh bon Y Krăk, Bu nong, ta bon Păng Sim, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) ntĭm bu nuyh bon lan koai ntu ca phê mhe tăm du năm

Che Lý A Bảo, bu nuyh gĕh k'hưm ta bản Ðầm Giỏ, xă Thuận Hà (Dak N'Soong) jêng bu nuyh gĕh nau blau pah kan tâm n'qual ntơm năm 2016-2020

Bu ranh bon K'Greo, Bu nong, ta bon Kon Hao, xă Dak Ha (Dak Glong) dơi Kô ruanh Ủy ban bon lan n'qual Dak Glong r'nê yor gĕh âk n'hâm suan tâm nau pah kan, hao nau wăng sa - nau rêh bon lan

Yor gĕh nau mbơh ntĭm, nau kuăl jă bơh phung bu ranh bon - bu nuyh gĕh k'hưm nĕ âk bu nuyh bon lan lĕ ân nđâp neh ntu gơi nkra trong hăn

Mai Anh

2,302
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.