Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'hao nau kh'lay tâm nau kan bơh bu ranh bon - bu nuyh gĕh k'hưm ta ntŭk bon lan bu nong iê bu nuyh

18/08/2022 21:42 G8T+7

Bu ranh bon - bu nuyh gĕh k'hưm ta ntŭk bu nong iê bu nuyh gĕh nau kh'lay tâm nau kan mbơh ntĭm, kuăl jă bu nuyh bon lan pah kan di ăp trong ntĭm kan, nau n'hêl bơh Ðảng, nau kơl, pháp luật bơh Bri dak n'hanh hao nau wăng sa - nau rêh bon lan. Yor nĕ, cấp ủy, n'gâng kan bri dak ăp cấp tâm lam n'gor way mât, n'hưch nuih n'hâm n'hanh n'hao nau kh'lay tâm nau pah kan phung aơ.

Nau n'kôch tâl 1: Tâm di đah nau tĕng nau rŏng bơh bon lan

N'gor Dak Nong abaơ gĕh 40 oh nô bu nong gŭ rêl ndrel, đah ttam 168.840 r'năk sa n'hanh rlau 637.900 bu nuyh. Tâm nĕ, bu nong iê bu nuyh gĕh 47.312 r'năk sa đah yttâm 216.290 bu nuyh, gĕh tâm 31,47% r'noh bu nuyh rêh tâm n'gor. Tĕng M'bŭch kan Bu nong n'gor, Dak Nong abaơ gĕh 295 bu ranh bon- bu nuyh gĕh k'hưm tâm bon lan bu nong iê bu nuyh. Ta ăp năm lĕ lăn, phung bu ranh bon - bu nuyh gĕh k'hưm lĕ n'hao uĕh nau pah kan tâm r'nglăp Ðảng, n'gâng kan bri dak ăp cấp ndrel ma bu nuyh bon lan. Khăn păng iăt nau n'kôch, nau dăn kan, kuăl jă bu nuyh bon lan iăt tĕng n'hanh pah kan di ăp trong ntĭm kan, nau n'hêl bơh Ðảng, nau kơl, pháp luật bơh Bri dak ăp cấp.

Phung bu ranh bon - bu nuyh gĕh k'hưm way pah kan ndrel ma cấp ủy, n'gâng kan bri dak, ăp m'bŭch kan mbơh ntĭm, kuăl jă Bu nuyh bon lan pah kan uĕh nau kan "Lam bu nuyh bon lan tâm rom gop ndâk njêng nau rêh gĕh nau kloh uĕh tâm bon lan", tâm r'nglăp đah Nau lan ndâk njêng bon lan mhe. Khăn păng jêng bu nuyh kuăl jă bu nuyh bon lan lâm lơi nau way mô saơ di, mât mray n'hanh hao dŏng uĕh nau way ơm kăl e, nsôih pah kan bư mir, lâm nau ji ngot trŭnh nau rêh o-ach...

Bu ranh bon Y Dung, bon Bu Pah, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) mbơh nchră nau kan ma bu nuyh bon lan tâm nô nau mât đăp mpăn ntŭk rêh

Bu ranh bon K' Krơng (ao nglang) bu nong Mạ, bon Ka La Yu, xă Quảng Khê (Dak Glong) way tâm mâp, kuăl jă bu nuyh bon lan mô dơi iăt tĕng phung m'hĭk jă đă kan

Bu ranh bon Sùng Cháy Thào (bơh chiau ti), bu nong Mông, bản Si Át, xă Dak Ngo (Tuy Ðức) n'hưch nuih n'hâm bu ur tâm bản mô dơi bă kon âk

Bu ranh bon K'Trơi, Bu nong , bon Tinh Wel Ðăng, xă Dak Ha (Dak Glong) lĕ nuih n'hâm mât mray nau kan tanh sah siau

Bu nuyh gĕh k'hưm Ðiểu Srêng, Bu nong ta bon Jâng Play 3, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) hăn tât ta wâl kuăl jă bu nuyh bon lan ndâk njêng r'năk sa gĕh nau rêh kloh uĕh

>> Nau n'kôch tâ 2: Sâm kơl hao nau wăng sa - hao nau rêh bon lan

Mai Anh

2,325
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.