Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phát huy vai trò của già làng - người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

18/08/2022 21:42 G8T+7

Già làng-người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vươn lên phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, động viên và phát huy vai trò của đội ngũ này.

Kỳ 1: Xứng đáng với niềm tin yêu của bon làng

Tỉnh Đắk Nông hiện có 40 dân tộc anh em cùng sinh sống, với khoảng 168.840 hộ và hơn 637.900 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào DTTS có 47.321 hộ, với khoảng 216.290 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 31,47% dân số của tỉnh. Theo Ban Dân tộc tỉnh, Đắk Nông hiện có 295 già làng-người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Những năm qua, đội ngũ già làng-người có uy tín đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với người dân. Họ luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, vận động người dân tin tưởng và thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Đội ngũ già làng-người có uy tín thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Họ còn vận động đồng bào xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, chăm lo sản xuất, xóa đói giảm nghèo...

Già làng Y Dung, bon Bu Pah, xã Trường Xuân (Đắk Song) trao đổi với người dân về nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự

Già làng K’ Krơng (áo trắng) dân tộc Mạ, bon Ka La Yu, xã Quảng Khê (Đắk Glong) thường xuyên gặp gỡ, vận động người dân không nghe theo kẻ xấu xúi giục

Già làng Sùng Cháy Thào (bên trái), dân tộc Mông, bản Si Át, xã Đắk Ngo (Tuy Đức) động viên phụ nữ trong bản thực hiện tốt chính sách KHH-GĐ

Già làng K’ Trơi, dân tộc M’nông, bon Tinh Wel Đăng, xã Đắk Ha (Đắk Glong) miệt mài giữ nghề đan lát truyền thống

Người có uy tín Điểu Srêng (bên trái), dân tộc M’nông ở bon Jăng Play 3, xã Trường Xuân (Đắk Song) tích cực đến tận nhà vận động người dân xây dựng gia đình văn hóa

>> Kỳ 2: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Mai Anh

 
2,193
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.