Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih pah kan hao r'noh n'kŭm tăm bri

05/05/2022 15:00 G5T+7

Nau n'hêl Rbŭn têh bu nuyh kan têh Ðảng bộ n'gor Dak Nong tâ XII, năm pah kan 2020 - 2025 trŭnh nau kan Ntŭk bri lah "Mât mray mô dơi ân bu muih phă bri dôl gĕh, hao r'noh n'kŭm tăm tơm si bri rlau 40% ta năm 2025".

Gơi pah kan uĕh nau trŭnh kan aơ, N'gor ủy Dak Nong lĕ trŭnh Nau n'hêl mrô 06-NQ/TU tâm nau kan mât, chiă, hao tăm bri nâp phêt; hao r'noh gĕh n'kŭm tăm tơm si bri ta năm 2021 - 2025, trong leo pah kan tât năm 2030. Bư tĕng Nau n'hêl aơ, n'gor lĕ nchŭn ăp ntil nau kan gơi mât, chiă bri uĕh rlau tay r'noh bri dôl gĕh abaơ. Ăp m'bŭch kan dơi n'gor jao kan nklaih nau jêr tâm nau kan mât, chiă bri. Tâm nĕ, ăp m'bŭch kan dơi n'gor jao kan n'hao tay nau kan hăn ksiêm, mât, chiă bri; uănh kơp n'hanh ndâk nau kan phat dôih nô nau tâm pit, in neh tăm tơm si bri tih luật n'hanh ăp ntil nau kan mô dơi kan dŭt tâm nau kan jao neh, jao bri... Nau kan hao tăm bri tâm r'nglăp đah nau kan hao nau wăng sa tăm tơm si bri nâp phêt.

Dak Nong abaơ gĕh dăch tât 330.000 hec ta bri n'hanh neh tâm pă tăm tơm si bri, gĕh 50,65% lĕ r'ngôch r'noh neh ntu lam n'gor

Năm 2021, ăp m'bŭch kan tơm mât bri, m'bŭch kan bri dak lĕ tăm gĕh rlau 1.390 hec ta bri, r'noh gĕh 139% tĕng nau nchră kan

Lam n'gor gĕh rlau 5.500 tâ r'năk bu nong iê bu nuyh dơi bu jao mât 105.200 hec ta bri

N'chŭn ăp ntil nau kan gơi mât, chiă uĕh rlau 196.000 hec ta bri gĕh êng abaơ

Tâm năm 2022, n'gor Dak Nong nsrôih tăm gĕh dăch tât 1.900 hec ta bri

Tĕng nau nchră kan tât năm 2025 hao dăch tât 2% r'noh n'kŭm tăm tơm si bri đah ma abaơ

Mẫn Doanh

10,436
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.