Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng

05/05/2022 15:00 G5T+7

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra chỉ tiêu về Môi trường là “Bảo vệ tuyệt đối diện tích rừng hiện có, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 40% vào năm 2025”.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, Tỉnh ủy Đắk Nông ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững; nâng cao tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết, tỉnh tập trung mọi nguồn lực để quản lý, bảo vệ tốt hơn diện tích rừng tự nhiên hiện có. Các đơn vị chức năng khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng; rà soát và giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật và các tồn đọng trong giao đất, giao rừng… Quá trình phát triển rừng phải gắn với phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Đắk Nông hiện có gần 330.000 ha rừng và đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp, chiếm 50,65% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh

Năm 2021, các đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương đã phát triển được hơn 1.390 ha rừng, đạt 139% kế hoạch

Toàn tỉnh có trên 5.500 lượt hộ gia đình dân tộc thiểu số được giao khoán bảo vệ trên 105.200 ha rừng

Tập trung nguồn lực để quản lý, bảo vệ tốt hơn 196.000 ha rừng tự nhiên hiện có

Trong năm 2022, tỉnh Đắk Nông dự kiến trồng gần 1.900 ha rừng

Mục tiêu đến năm 2025 tăng gần 2% tỷ lệ che phủ rừng so với hiện nay

Mẫn Doanh

10,434
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.