Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor “câus tis nôngl ntâus ntêx” nhoz thangx tsangv đriv (cix 2): Sir jul tuôr tsês văn hoar truênx thôngr

28/09/2022 16:38 G9T+7

Nôngz nhôngl đhâu, chor đảng viên nhoz thangx tsangv buôs đriv tsi tangs phat hui jông vai tsox ntơưv zus hur hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu Pêx xinhv trâu saz phuôv tsangr cinh têr mas tsênhv zos cho rnênhs txơưx pâuz truênx thôngr, banv săc văn hoar ntơưv zus minhx cxưx.

Bâuv tsưr ziv, zus pâuz, cxuô jas cơưv  chei jêx jos, đảng viên por lênhx siz shơư kruôz ntuôl pux tuz nhuôs tuôr tsês banv săc văn hoar minhx cxưx, tso tsês chor cêr chei kuz tsi jông, mê tinr, jis đoan. Tiv zix, chor đảng viên tsinhr cênhz drul cxênhx wiv, chinhr cuênx, đoanx thêv nhoz trôngx qơư kruôz ntuôl, kruôz hu Pêx xinhv uô trơưs jông phong tsox “Tangs pêx xinhv côngv saz cxiv tsang nênhx văn hoar thangx tsangv tiz nênhs nhoz”, cênhz Tsangz cxênhx cxiv tsang jêx jos yaz. Chor ntơư tsinhv zos nênhs trâu saz muôx ndâux lus cxiv tsang chor banv cui ươc, hương ươc muôx nôix jung cil txus phong tux, tox cuanr, njênhk truênx thôngr… Đhâu ntơư, xangr tâu ntâu, pâuz haz uô qơư muôx jul trâu pêx xinhv trâu saz tuôr tsês văn hoar truênx thôngr nhoz thangx tsangv buôs đriv.

Zơưv Điểu Sriu (sangz lâux), Bí thư Chi bôx jos Bu Prâng 1, xar Quảng Trực (Tuy Đưc) bangx cxiv tsang nghis cuêt tuôr tsês văn hoar truênx thôngr

Đảng viên hluôs Trần H’Nhã Trâm (thơưx hangx sangz xik) trâu saz môngl côngv pangz văn nghêx jân jaz xar Thuận An (Đăk Mil)

Đảng viên, nghêx nhân ưu tur H’Plơ, jos Sar Pa, xar Thuận An (Đăk Mil) sir jul kra sênhr chêr truênx thôngr minhx cxưx M’nông

Đảng viên Điểu Tỉnh zos “nênhs jông” hur tuôr tsês nghêx kraz ndâu truênx thôngr nhoz jos Bu N’Drung, xar Đăk Buk So (Tuy Đưc)

Đảng viên Y Sang Niê (sangz xik), jos Bu Đăk, xar Thuận An (Đăk Mil) cuz saz kra kho côngx chiêng

>> Cix 3: Pangz mangx tuôr tsês thangx tsangv đriv truôx, phuôv tsangr

Y Sơn

2,608
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.