Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp "bu nuyh leo lor tâm nau kan" ta ntŭk n'har bri (nau n'kôch tâl 2): Nsrôih mât mray nau way ơm kăl e

28/09/2022 16:38 G9T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, ăp đảng viên ta ntŭk n'har bri bơh đah pah kan uĕh nau kan mbơh ntĭm, kuăl jă Bu nuyh bon lan gơih pah kan bư mir jan ba khăn păng hôm jêng bu nuyh gĭt nau way, nau uĕh bơh ăp bu nong.

Ðah nau bên, nau gĭt, ta ăp tâ rbŭn bon, buôn, đảng viên tâm r'nglăp ndrel nau kan nkuăl jă bu nuyh bon lan mât mray nau way uĕh, lâm lơi ăp ntil nau way mô hôm di, ăp ntil nau bư brah lah yang mô di. Tâm nĕ, phung đảng viên way pah kan ndrel cấp ủy, n'gâng kan bri dak, ăp m'bŭch kan tâm bon lan gơi mbơh ntĭm, kuăl jă Bu nuyh bon lan pah kan uĕh nau kan"Lam bu nuyh bon lan tâm rom gop ndâk njêng nau rêh gĕh nau way ta bon lan", tâm r'nglăp đah Ndơ kan ndâk njêng bri bon mhe. Khăn păng jêng bu nuyh gĕh n'hâm suan ndâk njêng nau kan, nau buăn kan tâm nau rêh, nau way bơh kăl e... Yor nĕ, sâm kơl n'hao nau gĭt n'hanh bư gĕh nau n'hưch gơi bu nuyh bon lan mât mray nau way ơm kăl e ta ntŭk n'har bri.

Che Ðiểu Sriu (bơh chiau ti), Bí thư Chi bộ bon Bu Prâng 1, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) nchră ndâk njêng nau n'hêl mât mray nau way ơm kăl e

Ðảng viên Trần H'Nhã Trâm (bơh năp ma ti) nsrôih lăp đội k'dŏ mprơ bu nuyh bon lan xă Thuận An (Dak Mil)

Ðảng viên, gru gĕh âk nau blau H'Plơ, bon Sar Pa, xă Thuận An (Dak Mil) nsrôih ntĭm nau k'dŏ ơm kăl e Bu nong

Ðảng viên Ðiểu Tỉnh jêng "bu nuyh gĕh nau kh'lay" mât mray nau tanh sah siau ơm kăl e ta bon Bu N'Drung, xă Dak So (Tuy Ðức)

Ðảng viên Y Sang Niê (bơh ma ti), bon Bu Dak, xă Thuận An (Dak Mil) lĕ nuih n'hâm ntĭm tŭr chĭng

>> Nau n'kôch tâl 3: Sâm kơl mât mray ntŭk n'har bri đăp mpăn, gĕh nau hao

Y Sơn

2,607
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.