Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Những “cánh chim đầu đàn” ở vùng biên giới (kỳ 2): Nỗ lực giữ gìn văn hóa truyền thống

28/09/2022 16:38 G9T+7

Thời gian qua, những đảng viên ở vùng biên giới không chỉ phát huy tốt vai trò của mình trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chăm lo phát triển kinh tế mà còn là những lớp người am hiểu truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Bằng kinh nghiệm, sự hiểu biết của mình, tại các buổi họp bon, buôn, đảng viên đều lồng ghép vận động bà con lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Đặc biệt, đội ngũ đảng viên thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Họ cũng là những người tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các bản quy ước, hương ước có nội dung liên quan đến phong tục, tập quán, tín ngưỡng truyền thống... Qua đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết và tạo động lực cho người dân tích cực giữ gìn văn hóa truyền thống ở vùng biên giới.

Ông Ðiểu Sriu (bên trái), Bí thư Chi bộ bon Bu Prâng 1, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) bàn bạc xây dựng nghị quyết giữ gìn văn hóa truyền thống

Ðảng viên trẻ Trần H'Nhã Trâm (hàng đầu bên phải) tích cực tham gia đội văn đội văn nghệ dân gian xã Thuận An (Ðắk Mil)

Ðảng viên, nghệ nhân ưu tú H'Plơ, bon Sar Pa, xã Thuận An (Ðắk Mil) nỗ lực truyền dạy điệu múa truyền thống dân tộc M'nông

Ðảng viên Ðiểu Tỉnh là "hạt nhân" trong việc lưu giữ nghề đan lát truyền thống ở bon Bu N'Drung, xã Ðắk Búk So (Tuy Ðức)

Ðảng viên Y Sang Niê (bên phải), bon Bu Ðắk, xã Thuận An (Ðắk Mil) tâm huyết truyền dạy đánh cồng chiêng

>> Kỳ 3: Góp phần giữ gìn vùng biên giới ổn định, phát triển

Y Sơn

2,603
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.