Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp "bu nuyh leo lor tâm nau kan" ta ntŭk n'har bri

22/09/2022 17:57 G9T+7

Dak Nong gĕh trong n'har bri jong tâm 140 km, găn ta 7 xă, 4 n'qual dăch đah n'gor Mondulkiri, Bri dak Drôn. Tâm ăp năm lĕ lăn, nô nau đăp mpăn chính trị, uĕh lăng, đăp mpăn bri bon ta ntŭk n'har bri dơi mât nâp phêt, nau rêh Bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao. Tâm nĕ, đảng viên bu nong iê bu nuyh lĕ jêng "bu nuyh leo lor tâm nau kan" gĕh âk n'hâm suan sâm kơl hao nau wăng sa - nau rêh bon lan ta ntŭk n'har bri.

Nau n'kôch tâl 1: Leo lor tâm nau kan hao wăng sa

Ðah nuih n'hâm pah kan "Ðảng viên leo lor tâm nau kan, bu nuyh bon lan tĕng kơt bơh kơi", ăp đảng viên mpơl saơ nau kh'lay bơh tơm nau kan, gĕh nau pah kan uĕh gơi bu nuyh bon lan tĕng kơt, tâm nĕ gĕh nau kan hao wăng sa, mât nau rêh uĕh lăng ân săk jăn khăn păng nơm n'hanh ăp r'năk sa.

Ăp đảng viên ngăch dăn hao du ntil nau pah kan tâm di ma ndơ gĕh ta r'năk sa. Tâm nĕ gĕh ăp đảng viên Ðiểu Toi, Thị Nơ ta bon Bu Prâng 1, xă Quảng Trực (Tuy Ðức); H'Plơ ta bon Sar Pa, xă Thuận An (Dak Mil); H'Oan H'ra, Y Nuăn Niê K'đăm, ta bon K'Nha, xă Ðắk Wil (Čů Jŭt)....

Bơh đah nĕ, ăp đảng viên hôm nsrôih kuăl jă, mbơh ntĭm bu nuyh bon lan r'gâl nau kan mhe, r'gâl tơm tăm, mpô mpa mât rong tâm di gơi hao nau wăng sa. Yor nĕ, âk r'năk bu nuyh bon lan lĕ hao nau gĭt, trŭnh nau nsing kâp Bri dak kơl; iăt tĕng, lăp pah kan ndâk njêng ăp ntil nau kan hao nau wăng sa, n'hao dăng nau kan tâm rlong bư mir jan ba, lâm nau ji ngot bư trŭnh nau rêh o-ach, ndâk njêng bon lan mhe.

Ðảng viên druh H'Oan H'ra (bu nong R'đe) leo pah kan lor tâm nau kan hao nau wăng sa ta bon K'Nha, xă Dak Wil (Čů Jŭt)

Che Ðiểu Toi (bơh chiau ti), Groi Bí thư Chi bộ bon Bu Prâng 1, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) kuăl jă bu nuyh bon lan ta ntŭk n'har bri nsrôih pah kan hao nau wăng sa

Dơi gĕh nau mbơh ntĭm, kuăl jă bơh ăp đảng viên, âk r'năk bu nuyh Bu nong ta xă Quảng Trực (Tuy Ðức) lĕ r'gâl neh tăm ca phê mô hôm saơ jêng gơi tăm tơm mắc ca

Ðảng viên Ðiểu Toi (Bu nong) bon Bu Prâng 1, xă Quảng Trực gĕh n'sĭt rlau 200 r'keh prăk du năm yor tăm tơm tiêu, mắc ca, ca phê...

>> Nau n'kôch tâ 2: Nsrôih mât mray nau way kăl e

Y Sơn

855
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.