Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu hoax đôngx Yangz đuô 75 shông Nuz Thương binh-Liêx sir (27/7/1947-27/7/2022)

28/07/2022 16:41 G7T+7

Trơưs cuêt tinhv ntơưv Tsuv tinhx têz qơưs, nux khơưs trâu nênhs muôx công jas nuôr phaiz uô oz keiz 600.000 nhiax haz 300.000 nhiax.

Khơưs nux trâu nênhs muôx công jas 27/7

Trơưs cuêt tinhv ntơưv Tsuv tinhx têz qơưs, nux khơưs trâu nênhs muôx công jas nuôr phaiz uô oz keiz 600.000 nhiax haz 300.000 nhiax.

Nuz keix 25/7, ntơưv Phuv Tsuv tinhx, Tsuv tinhx têz qơưs Nguyễn Xuân Phúc njiz njêx muôl pangz đaix biêuv Nav VNAH, nênhs cxênhz jê chuôz zis liêx sir haz Hôix pangz chuôz zi sliêx sir Việt Nam

Keiz nux 600.000 nhiax khơưs trâu: Nav VNAH; Thương binh, nênhs tâu zôngv chinhr sach xưs li thương binh, thương binh zangv B, bênhs binh muôx tiv lêx moz iz chê txix 81% tror sâuv; Nênhs hoax đôngx khangr chiênr mangl nhiêmr tsât lov hoar hocx muôx tiv lêx moz iz chê txix 81% tror sâuv; Nênhs cxênhz jê liêx sir tangz tov sir zôngv nhiax pangz yênhx hli; nênhs cxênhz ntơưv oz liêx sir tror sâuv. Keiz nux 300.000 nhiax khơưs trâu: Thương binh, nênhs sỉ zôngv chinhr sach iz zangv li thương binh zangv B, bênhs binh muôx tiv lêx moz iz chê txix 80% tror hur. Thương binh tangz tov sir zôngv chêr đôx pôngz đăngs jul los đôngx; Nênhs hoax đôngx khangr chiênr mangl tsât lov hoar hocx muôx tiv lêx moz iz chê txix 80% tror hur; Hlôngr njêx muôl nênhs cxênhz jê liêx sir (zos liêx sir tsi yuôr nênhs cxênhz jê).

Thủ tướng côngv Tsangz cxênhx nghês thuôx “Bản hùng ca bất diệt”

Moz 23/7, ntơưv thix trânr Anh Sơn, hênhx Anh Sơn, xênhr Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính côngv Tsangz cxênhx nghês thuôx "Bản hùng ca bất diệt".

Tsangz cxênhx tâu phaiz uô oz phênhv tsinhv zos phênhv Lêr haz phênhv tsangz cxênhx nghês thuôx. Tsangz cxênhx nghês thuôx tâu phaiz uô pêz yôngx: “Bản hùng ca bất diệt,” “Chor chiênr binh tsi tuôs” haz “Khat vong đêx angr”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính haz pangz côngz txux cxul shangz ntơưv Đênx côngv Tsuv tinhx Hồ Chí Minh hur tax nzang liêx sir kangz ntux Việt-Lào

Linh thiêng tsangz cxênhx nghês thuôx “Cõi thiêng Đồng Lộc”

Mo 22/7, ntơưv Thangx tsangv ji tich lus đruôl têz qơưs tiv zix Ngã ba Đồng Lộc, Bor Nhân Dân cênhz đrul Tạp chí Cộng sản, Trung ương Đoanx Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh haz xênhr Hà Tĩnh tsov cưv tsangz cxênhx nghês thuôx “Cõi thiêng Đồng Lộc”.

 

Tsangz cxênhx nghês thuôx “Cõi thiêng Đồng Lộc” tâu uô công phu muôx chor tiêt mux ca nhax, cix has lus tiv zix, zos chor nghês sir nto bê biêuv jiênr tưz uô puv saz ndu txax njil trâu đăngs jul lux yangx ntơưv chor Anh hungx liêx sir, thương bênhs binh, chor thanh niên xung phong lâul, jân công uô cêr, Nav VNAH, Anh hungx Lưx lươngs vur trang pêx xinhv… tưz ntâus tsangv, côngr hiênr, tuôs viv sưs nghiêx ntâus tsangv zaiv phongr minhx cxưx, cxiv tsang haz por vêv Têz qơưs, uô puv saz ndu “hâuk đêx ndu hâur” ntơưv minhx cxưx…

UBND xênhr Đăk Nông tsov cưv njiz njêx muôl nênhs muôx công jas 27/7

Tangs cil 27/7, xênhr Đăk Nông tsov cưv njiz njêx muôl nênhs muôx công trâu cach mangx haz nênhs cxênhz jê liêx sir tiv zix jas yangz đuô 75 shông nuz Thương binh – Liêx sir (27/7/1947 – 27/7/2022), đrul tuôx côngv muôx li 180 đaix biêuv, hlôngr njêx muôl trâu nênhs muôx công ntơưv xênhr Đăk Nông.

Ntơưv chuôv njiz njêx muôl, chor đaix biêuv yangz đuô truênx thôngr, cir ưc haox hungx lus ntu ntâus tsangv por vêv Têz qơưs, siz thangv lus nênhs muôx công tiv zix haz hoax đôngx ndu yangr ntux pâux tsax njil ntơưv xênhr; siz thangv ntơưv chor thương binh, bênhs binh lus uô nox uô hâuk muôx kangz hâu…

Q.S (th)

2,704
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.