Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Âk ntil nau pah kan Kah gĭt 75 năm Nar Ka han rmanh - Ka han săn săk (27/7/1947-27/7/2022)

28/07/2022 16:41 G7T+7

Tĕng nau trŭnh kan bơh Kô ruanh bri dak, ân ndơ ma bu nuyh gĕh n'hâm suan ma bri dak dơi tâm pĕ jêng bar ntil 600.000 r'hiăng n'hanh 300.000 r'hiăng.

Ân ndơ ma bu nuyh gĕh n'ham suan ma bri dak tâm mâp lơ 27/7

Tĕng nau trŭnh kan bơh Kô ruanh bri dak, ân ndơ ma bu nuyh gĕh n'hâm suan ma bri dak dơi tâm pĕ jêng bar ntil 600.000 r'hiăng n'hanh 300.000 r'hiăng.

Mhau lơ 25/7, ta Wâl Kô ruanh, Kô ruanh bri dak Nguyễn Xuân Phúc mâp phung đại biểu Mê Việt Nam Nô hăt janh, mpôl băl ăp r'năk ka han săn săk n'hanh N'gâng kan Sâm kơl r'năk ka han săn săk Việt Nam

R'noh ndơ ân 600.000 r'hiăng ân ma: Mê Việt Nam Nô hăt janh; Ka han rmanh, bu nuyh dơi bri dak kơl tâm ban ka han rmanh, ka han rmanh loại B, ka han rmanh sôt săk jăn ntơm 81% rlau ma klơ; Bu nuyh pah kan tâm lơh gĕh nau ji tưp dak si hóa học gĕh nau roh n'hâm suan rlau 81% rlau ma klơ; Mpôl băl ka han săn săk dôl dơi bri dak kơl ăp khay; mpôl băl bơh bar he ka han săn săk rlau klơ. R'noh ndơ ân 300.000 r'hiăng ân ma: Ka han rmanh, bu nuyh dơi bri dak kơl tâm ban ka han rmanh, ka han rmanh loại B, ka han rmanh sôt săk jăn ntơm 80% trŭnh tâm dâng; Bu nuyh pah kan tâm lơh gĕh nau ji tưp dak si hóa học gĕh nau roh n'hâm suan rlau 80% trŭnh tâm dâng; Mpơl măt mpôl băl ka han săn săk; Bu nuyh mrah ka han săn săk (lah ka han săn săk mô hôm gĕh mpôl băl).

Thủ tướng tât rbŭn Nau kan nghệ thuật "Bản hùng ca bất diệt"

Măng lơ 23/7, ta bon jê Anh Sơn, n'qual Anh Sơn, n'gor Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tât rbŭn Nau kan nghệ thuật "Bản hùng ca bất diệt".

Nau kan aơ dơi pă jêng 2 ntil nau tơm gĕh Nau rbŭn n'hanh nau kan nghệ thuật. Nau kan nghệ thuật dơi pă jêng pe chương: “Bản hùng ca bất diệt,” “Những chiến binh bất tử” n'hanh “Khát vọng non sông”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính n'hanh phung pah kan tât chŭt nhang ta Wâl bư brah kah gĭt Kô ruanh Hồ Chí Minh ta Môch ntâp ka han săk săk quốc tế Việt-Lào

Ngă kal nau kan nghệ thuật "Cõi thiêng Ðồng Lộc"

Măng lơ 22/7, ta Ntŭk têl tâm lơh bri dak Ngã ba Ðồng Lộc, Báo Nhân Dân pah kan ndrel Tạp chí Cộng sản, Trung ương Ðoàn Druh ndăm Cộng sản Hồ Chí Minh n'hanh n'gor Hà Tĩnh ndâk nau kan nghệ thuật “Cõi thiêng Ðồng Lộc”.

 

Nau kan nghệ thuật  “Cõi thiêng Ðồng Lộc” dơi ndâk kan uĕh đah ăp ntil nau mprơ, kịch ngơi, yor ăp gru mprơ k'dŏ gơi kah gĭt n'hâm suan bơh ăp Nô hăt janh săn săk, ka han rmanh, ăp bu nuyh druh ndăm xung phong, dân công hỏa tuyến, Mê Việt Nam Nô hăt janh, Nô hăt janh Phung ka han tâm lơh bu nuyh bon lan.... lĕ tât lơh, gĕh n'hâm suan kơl, khĭt yor tâm lơh mât bu nong, ndâk njêng n'hanh mât Bri dak, mpơl saơ nau way "ngêt dak kah gĭt ma ntu" bơh bu nong...

Ủy ban bon lan n'gor Dak Nong ndâk nar tâm mâp bu nuyh gĕh n'hâm suan ma bri dak lơ 27/7

Ta ôi lơ 27/7, n'gor Dak Nong ndâk nar tâm mâp bu nuyh gĕh n'hâm suan ma kăch mạng n'hanh mpôl băl ka han săn săk kah gĭt 75 năm Nar Ka han rmanh - Ka han săn săk (27/7/1947 - 27/7/2022), lah gĕh 180 bu nuyh đại biểu rbŭn, mpơl măt ma ăp bu nuyh gĕh n'hâm suan ma bri dak tâm n'gor Dak Nong.

Ta nar tâm mâp aơ, ăp đại biểu n'kôch tay nau way, nau kah gĭt nau tâm lơh mât Bri dak, mbơh ôp nau kan ma bu nuyh gĕh n'hâm suan ma bri dak n'hanh ăp ntil nau pah kan kah gĭt n'hâm suan ka han tâm lơh kăl bơh n'gor; mbơh hưn ăp ka han rmanh, gĕh nau blau pah kan bư mir jan ba...

Q.S (th)

2,721
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.