Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hôix nghis ISV20 uô tar jông

01/12/2022 10:30 G12T+7

Uô kangz 3 nuz uô hâux lưv trâu saz, tsach nhiêms haz muôx kangz hâu, Hôix nghis Kang ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 (ISV20) ntơưv xênhr Đăk Nông tưz uô tar jông.

Hôix nghis txaik nhênhx 28 jăngx bor cor khoa hocx đrul ntâu xur mông, ntâuz ntơưr muôx grê lus trôngz hluôr tơưk haz hêx thôngr kror tsuô trôngz hluôr tơưk nhoz Đăk Nông has jiêng haz chor kror tsuô trôngz hluôr tơưk sâuv kangz ntux has tsongs. Cênhz ntơư, Hôix siz thang vkhoa hocx “15 shông phuôv tsangr công viên điax tsât (CVĐC) nhoz Việt Nam” nhênhx tâu 15 jăngx tham luâns tuôx ntơưv chor đaix biêuv zos hlôngr njêx muôl Mangx lươir CVĐC tangs nro, Mangx lươir CVĐC tang snro Châu Á - Thái Bình Dương haz chor têz qơưs thanhx viên…

Phor Tsuv tinhx UBND xênhr Tôn Thị Ngọc Hạnh khơưs đaiv tranh tsês ndu trâu zơưv John Brush, Tsuv tinhx Wiv ban Kror tsuô trôngz hluôr tơưk kangz ntux

Sâu ntơưr biên banv hơx tac ntơưv chor CVĐCTC thanhx viên hur Mangx lươir Việt Nam cênhz CVĐCTC UNESCO Mudeungsan (Hàn Quốc)…

Chor đaix biêuv kangz ntux tsov đuôz cênhz đaix biêuv xênhr Đăk Nông ntơưv lêr xâuk kangz hôix nghis

Chor đaix biêuv côngv hôix nghis ndil saiz iz cxa qơư ji sanv xưs li tsêr par caz suô đror, Tsêr par caz côngx chiêng nênhs Mạ, tsêr par caz cxuô zangv nhax cus kuz thâuv ntêx…

Pangz đaix biêuv traiv nghiêms tsinhz tas ntơưv vangx ca cao Ánh Mai, xar Nâm N’jang (Đăk Song)

Chor chuên ja kangz ntux tưz puv pâuz iz cxa chik kror yaz, nrar saiz cxangz 175m ntêr Kror tsuô C7, cxangz tangs nro ntêr kror tsuô ndê yangx 1.240m

H' Mai

2,374
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.