Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rbŭn nchră nau kan ISV20 dơi pah kan dŭt uĕh

01/12/2022 10:30 G12T+7

Jêh 3 nar pah kan lĕ nuih n'hâm, dơn nau kan n'hanh pah kan uĕh, Rbŭn nchră nau kan Quốc tế bơh Trôm lŭ yôk ŭnh tâ tâl 20 (ISV20) ta n'gor Dak Nong dơi pah kan dŭt uĕh.

Rbŭn nchră nau kan lĕ dơn 28 nau mbơh khoa học đah ăp ntil nô nau, săm bŭt kh'lay mbơh yôk ŭnh n'hanh trôm lŭ yôk ŭnh ăp ntŭk tâm ăp bri dak. Ăp ntil nau mbơh, nau ntĭm kan bơh phung kan khoa học, chuyên gia ta ăp tâ rbŭn nchră nau kan gĕh nau kh'lay, mpơl mbơh ăp ntil nau kh'lay khoa học bơh yôk ŭnh n'hanh trôm lŭ yôk ŭnh ta Dak Nong lah êng n'hanh ăp trôm lŭ yôk ŭnh tâm ăp bri lah ndrel. Bơh đah nĕ, Rbŭn nchră nau kan khoa học (15 năm n'hao kông viên neh ntu ta Việt Nam" dơn gĕh 15 nau nchră tă bơh ăp bu nuyh kan bơh Mạng lưới công viên neh ntu lam ăp bri dak, Mạng lưới công viên neh ntu lam ăp bri dak Châu Á - Thái Bình Dương n'hanh ăp bri dak thành viên...

Groi Kô ruanh Ủy ban Bon lan n'gor Tôn Thị Ngọc Hạnh ân rup nkah gĭt ma che John Brush, Kô ruanh Ủy ban Trôm lŭ yôk ŭnh quốc tế

Nchih kí Săm bŭt pah kan ndrel đah ăp công viên neh ntu lam ăp bri dak thành viên tâm Mạng lưới Việt Nam đah Công viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Mudeungsan (Hàn Quốc)…

Phung kan quốc tế chup rup đah phung kan n'gor Dak Nong ta nar dŭt rbŭn nchră nau kan

Ăp phung kan tât rbŭn khâl uănh ăp ntŭk di sản gĕh Wâl mpơl bâr ntaih, Wâl mpơl chĭng goong bu nuyh Mạ, Wâl mpơl ăp ntil ndu ndơ doh goh uh kăl e...

Phung kan tât hăn khâl uănh neh ntu bu tăm tơm ca cao Ánh Mai, xă Nâm N'Jang (Dak N'Soong)

Ăp chuyên gia quốc tế joi saơ ăp trôm lŭ mhe, joi saơ tay 175 met r'noh jong Trôm lŭ C7, n'hao r'noh jong trôm lŭ aơ rlau 1.240 met

H' Mai

2,337
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.