Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đức Minh sir jul tuôr truôx haz cxơưz nde tsât lươngs cxiv tsang jêx jos yaz

02/06/2022 10:43 G6T+7

Xar Ðức Minh (Ðăk Mil) muôx angr tưx nhiên 34,35 km2, đrul tiz nênhs muôx yangx 14.300 lênhx, uô nênhx nhoz ntơưv 15 luz jos. Kangz shông 2021, xar Đức Minh lo công nhênhx zos xar jêx jos yaz. Txus nuôr, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo 52 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông, xar tưz tsi yuôr tsêr tamx, chuôz zis pluôl nhis nuôr yuôr 74 tsêr, txir tiv lêx 1,86%... Hâux lưv phuôv tsangr kra cơưv, y têr lo zov chênhr; an ninh tsinhz chei, tsâx tưs-an toanx tsôngv langx lo bov đamv.

Hur chor shông txuôl nzir, xar Đức Minh txuôl nzir tuôr truôx, cxơưz nde tsât lươngs chor tiêu chir cxiv tsang jêx jos yaz tưz lo. Hur ntơư, zov chênhr đâux tư cxangz nde haz tângx cinh têr, cxiz chênhr uô nox uô hâuk, cxangz nde nhiax sâu trâu pêx xinhv…

Đảng bôx, chinhr cuênx haz Pêx xinhv xar Đức Minh tol txaik xar lo huv jêx jos yaz

Thương maix-jix vus xar Đức Minh txir 38,57%

Hâux lưv y têr, tu đăngs jul trâu Pêx xinhv lo zov chênhr

Ntu cêr môngl lus đhâu jêx jos lo đâux tư khu đangr pho-hur saz

Njêx muôl yaz xar Đức Minh muôx ntâu hlôngr yaz

Shông 2021, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo 52 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông

Y Sơn

2,699
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.