Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðức Minh du nuih mât n'hanh n'hao uĕh nau kan ndâk njêng bon lan mhe

02/06/2022 10:43 G6T+7

Xă Ðức Minh (Dak Mil) gĕh neh ntu huy 34,35 km2, đah r'noh bu nuyh gĕh 14.300, rêh ta 15 thôn, bon. Dăch dŭt năm 2021, xă Ðức Minh dơi kơp jêng xă bon lan mhe. Tât abaơ, gĕh r'sĭt tâm nau pah kan du huê bu nuyh tât 53 r'keh prăk du năm, xă mô hôm gĕh wâl rung rơch, r'noh r'năk o-ach hôm 74 r'năk, gĕh tâm 1,86%... Nau kan ntĭm nti săm but, y tế dơi bri dak kơl; đăp mpăn chính trị, uĕh lăng - đăp mpăn nau rêh bonlan dơi mât uănh nâp phêt.

Ta ăp năm bơh kơi aơ, xă Ðức Minh nsrôih pah kan tay, n'hao uĕh tay ăp ntil nau kan dơi gĕh. Tâm nĕ, sâm kơl ndâk nkra ngih wâl gung trong, n'hao ăp ntil nau pah kan, gơi n'sĭt tay prăk tâm nau kan ân ma bu nuyh bon lan...

Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak n'hanh Bu nuyh bon lan xă Ðức Minh dơn Săm bŭt kơp xă bon lan mhe

Tăch - r'văt drăp ndơ xă Ðức Minh gĕh 38,57%

Nau kan y tế, mât mray n'hâm suan bu nuyh Bon lan dơi pah kan uĕh

Trong hăn ta ăp thôn, bon dơi nkra tay têh - kloh uĕh

Ngih wâl gung trong xă Ðức Minh gĕh âk nau plăch r'gâl mhe

Năm 2021, gĕh r'sĭt tâm nau pah kan du huê bu nuyh tât 53 r'keh prăk

Y Sơn

2,700
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.