Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Plăch r'gâl xă Ðăp mpăn mpeh Quảng Trực

31/08/2022 16:54 G8T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, bơh đah gĕh nau kơl bơh Bri dak, gơi hao nau wăng sa - bri bon, bon lan ăp bu nong xă Quảng Trực (Tuy Ðức) mô rlu nsrôih, găn nau jêr jŏk. Nau rêh bu nuyh bon lan gĕh âk nau r'gâl mhe, sâm kơl n'hao nau rêh bu nuyh bon lan ta mpeh n'har bri rlau nar rlau hao nâp phêt.

Xă Quảng Trực abaơ gĕh rlau 3.100 r'năk sa, tât dŭt năm 2021, lam xă gĕh 964 r'năk sa gĕh nau rêh o-ach, kơp lah gĕh 30,80%, trŭnh 19,08% đah năm 2020. N'sĭt prăk tâm nau kan năm bơh kơi âk rlau năm ơm, nau rêh nuih n'hâm bu nuyh bon lan rlau nar rlau plăch r'gâl, hao. Ngih wâl gung trong dơi nsu, nkra tay, tâm nĕ gĕh trong hăn dơi bri dak nkra jêng trong bê tông ntơm bơh thôn, bon, tât tâm lŏ, gơi gĕh trong uĕh bu nuyh bon lan luh lăp, nơih tăch r'văt drăp ndơ.

Xă Ðăp mpăn mpeh Quảng Trực gĕh âk nau plăch r'gâl mhe ta ăp năm lĕ lăn

Xă Quảng Trực abaơ lĕ pah kan gĕh 13/19 ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe kơp tĕng tiêu chí bri dak. Tâm năm 2022, xă nchŭn n'hâm suan pah kan dŭt tiêu chí mrô 18 lah ndâk njêng Hệ thống chính trị n'hanh pháp luật n'hanh tiêu chí 19 mât đăp mpăn, uĕh lăng nau rêh bon lan.

Ka han rmanh Ðiểu Sranh (bơh ma ti) m'ak ngăn yor păng jêng kon bu nuyh bơh bon lan cách mạng

Xă nsrôih pah kan trŭnh 3% r'noh rnăk sa gĕh nau rêh o-ach, kơp êng bon lan bu nong iê bu nuyh trŭnh  ntơm 4 - 5%; r'noh kon se ntơm 2 - 5 năm dơi hăn nti săm bŭt gĕh 90%; r'noh kon se nti dŭt wâl săm bŭt THCS n'hanh nti tay THPT, nti nau kan gĕh 96%; trŭnh r'noh kon se chlơi nti 3% đah kon se THPT, tâm dâng 1% đah kon se tiểu học.

Lam xă gĕh dăch tât 600 hec ta neh tăm mắc ca, sâm kơl lâm nau ji ngot, trŭnh nau rêh o-ach ma bu nuyh bon lan

Ðah nau way uĕh lăng, hăt janh, lĕ n'hâm suan tâm lơh ma cách mạng, lơ 27/5/2019, xă Quảng Trực dơi Thủ tướng Chính phủ kơp jêng xă Ðăp mpăn mpeh n'hanh wơt dơn Sam bŭt dăp di tích tâm n'gor.

Thương hiệu mắc ca Quảng Trực dơi bu gĭt, dơi bu tăm âk tâm nau kan bư mir jan ba

Dương Phong

2,504
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.