Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đêx anr phuôv tsangr mô hinhx ju lix côngx đôngx (cix 2): Chor “xuz thơưx” uô ju lix côngx đôngx nhoz Nâm Nung

04/08/2022 15:18 G8T+7

Đrul saz nhiav, ntâus ntêx, ntâu đảng viên nhoz xar Nâm Nung (Krông Nô) tsinhr ntâus ntêx hur phat hui banv săc văn hoar, yơưz xơưr hur tsôngv box cxuô minhx cxưx tsơưs saz xangr tưx lưx, tưx cươngx, xangr cuôs ndi trux cxuôv yeiz, txu pluôl, phuôv tsangr cinh têr trôngx qơư ntơưv mô hinhx DLCĐ.

Tiv zix xưs li pus H’Thương, Phor Tsuv tinhx UBND xar Nâm Nung los sis đảng viên Y Krêu, Phor tsưr jos Yốk Ju đrul saz xangr hur chox chox kra phuôv tsangr cinh têr, văn hoar, trâu saz đrul tsôngv box hur chor jos uô muôx pơưk DLCĐ ntơưv xar. Lơưr tsinhr phat hui jông vai tsox ntơưv nênhs đảng viên, tsach nhiêms, tangs saz, trâu hâux lưv; pangz pêx xinhv pâuz mênhx pêv, tưx hox lus truênx thôngr haz văn hoar minhx cxưx. Chor đảng viên đrul đuô li chor thanhx viên phat hui tiêmx năng qơư muôx jul ntơưv trôngx qơư, côngv đăngs jul thôngx saz cxiv tsang Pơưk DLCĐ Yốk Nâm Nung. Tsơưv tas ntu cêr uô ju lix tov ntêx tsinhv muôx ntâu phiv liv tangz sis đrul sir jul haz tsưr ziv uô sangr tos, njênhk tas kror qơư nuôr zuôr zos qơư jông trâu kruôz uô si…

Chor đảng viên uô “xuz thơưx” cxiv tsang Pơưk DLCĐ Yốk Nâm Nung

Đảng viên uô ar tsov, ntâus ntêx hur khangr kra, phat hui văn hoar đrul ju lix ntơưv trôngx qơư

Pus H’Thương, Phor Tsuv tinhx UBND xar Nâm Nung (sangz xik) trưx tiêp kruôz ntuôl tsôngv box M’nông tuôr tsês văn hoar cênhz uô ju lix

Năng đôngx, tangs saz viv hâux lưv tsongs, đangv viên Y Krêu, zus shông 1986, jos Yốk Ju, xar Nâm Nung (Krông Nô) uô thơưx Tuv Homstay thuôx Pơưk Yốk Nâm Nung

Kruô sangx siv cxuô zangv nox đax sanv trôngx qơư ntơưv tsangl Nxư, xar Nâm Nung zos Pơưk DLCĐ Yốk Nâm Nung uô

H'Mai

724
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.