Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gơi hao nau kan bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan (nau n'kôch tâl 2): Ăp "bu nuyh tơm" bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan ta Nâm Nung

04/08/2022 15:18 G8T+7

Lĕ nuih n'hâm tâm nau kan, pah kan uĕh gơi bu bă bă tĕng kơt, âk đảng viên ta xă Nâm Nung (Krông Nô) leo pah kan lor tâm nau kan hao dŏng nau way, nkah tâm bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh nau nsrôih êng, nau kan êng, joi nau hao gơi lâm nau ji ngot, trŭnh nau rêh o-ach, n'hao nau wăng sa tâm bon lan tă bơh nau kan bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan.

Tâm nĕ gĕh u H'Thương, Groi Kô ruanh Ủy ban Bon lan xă Nâm Nung mô rĭ đảng viên Y Krêu, Groi kô ruanh bon Yôk Ju đah nau mĭn tâm nau kan ntĭm gai bư hao nau way tâm nau wăng sa, nsrôih ndrel bu nuyh bon lan ndâk njêngphung pah kan bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan ta xă. Khăn păng n'hao uĕh nuih n'hâm pah kan bơh bu nuyh đảng viên, lĕ nuih tâm nau kan, lĕ n'hâm tâm nau; sâm kơl bu nuyh bon lan gĭt jru, hmô đah nau way bu nong. Ăp đảng viên ndrel ăp bu nuyh bon lan bă bă dŏng ndơ gĕh tâm xă, tâm kơl n'hâm suan ndâk njêng Phung kan bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan Yôk Nâm Nung. Nau kan bư ntŭk hăn pâl bơh năp hôm e gĕh âk nau rlong khă nĕ đah nau n'srôih n'hanh nau mĭn pah kan mhe, klăp lah he iăt tĕng ntŭk aơ mra jêng ntŭk gĕh âk bu năch tât hăn pâl...

Ăp đảng viên bư "bu nuyh tơm" ndâk njêng Phung kan bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan Yôk Nâm Nung

Ðảng viên pah kan uĕh gơi bu bă bă tĕng kơt, leo kan lor tâm nau kan mbơh, n'hao nau kan mât mray nau way n'hanh ntŭk hăn pâl tâm n'qual

U H'Thương, Groi Kô ruanh Ủy ban Bon lan xă Nâm Nung (bơh ma ti) trực tiếp kuăl jă bu nuyh Bu nong mât mray nau way n'hanh nau kan bư ntŭk hăn pâl

Ngăch tâm nau kan, lĕ nuih n'hâm ma nau kan, đảng viên Y Krêu, deh năm1986, bon Yôk Ju, xă Nâm Nung (Krông Nô) bư kô ruanh Tổ Homestay tâm Phung kan bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan Yôk Nâm Nung

Bu năch dơi sa ăp ntil ndơ sa ta leng R'veh, xã Nâm Nung yor Phung kan bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan Yôk Nâm Nung bư

H'Mai

743
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.