Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gơi hao nau kan bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan (nau n'kôch tâl 1): Bu nong tơm n' tơm bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan

22/07/2022 10:47 G7T+7

Năm 2018, bon Jrah, xă Nâm Nung (Krông Nô) jêng du bon tâm 9 thôn, buôn, bon dơi Ủy ban bon lan n'gor săch rlong ndâk nau kan bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan. Aơ jêng nau kan bư ntŭk hăn pâl dơi hao kan tĕng ăp ntil ndơ kh'lay tâm nau way bon lan, yor bon lan nơm mât, ndâk kan n'hanh joi n'sĭt prăk ma khăn păng nơm.

Nâm Nung jêng du xă gĕh âk ndơ uĕh hơi hao bư ntŭk hăn pâl, tâm nĕ gĕh nau kan bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan. Tâm lam xă gĕh Ntŭk krap tâm lơh B4-Liên tỉnh IV, leng Rveh, nglau dak n'hanh âk ntŭk bu tăm tơm sa play... Tâm nĕ, aơ lah ntŭk rêh bơh ăp bu nuyh bon lan Bu nong, R'đe ndrel ma ăp oh nô bu nong bă bă. Bơh đah hao nau wăng sa, bu nuyh bon lan ta aơ hôm mât mray ăp ntil nau way kăl e bu nong.

Gơi hao dŏng ndơ gĕh bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan, tâm ăp năm lĕ lăn, n'gâng kan bri dak lĕ kơl ndâk njêng nau kan, ndơ kan n'hanh dơi pah kan uĕh. Jêh bă đê gĕh nau ji tưp Covid-19, ntơm bôk năm 2022, n'qual lĕ ngăch ntĭm gai njêng Phung kan bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan Yôk Nâm Nung gĕh 113 thành viên bu nong iê bu nuyh bơh 2 bon Yôk Ju n'hanh Jrah. Tâm nĕ gĕh ăp tổ mât ăp ntil nau kan, gĕh homstay, hăn khâl uănh yôk yang bri dak, ndơ ngêt sa, nau way k'dŏ mprơ tur chĭng n'hanh nau pâl rlưn... Ðảng ủy, n'gâng kan bri dak ndrel ăp m'bŭch kan uănh kh'lay nau kan ndâk tay, sâm kơl bu nuyh bon lan bư brah lah yang, tâm rlong gâm ndơ sa, k'dŏ mprơ... Yor nĕ, bư gĕh nau ŭch ma ăp bu năch lah tât hăn pâl tâm bon lan.

Ntŭk krap tâm lơh Nâm Nung jêng du ntŭk tâm 14 ntŭk tât hăn pâl gĕh săk moh lah "Nau mprơ bơh dak n'hanh ŭnh"

Bon Jrah n'hanh bon Yốk Ju aơ dơi bu kơp jêng du ntŭk mât mray nau way Bu nong gĕh nau kan vâng tanh bŭt ao, tanh sah siau, ndơ ngêt sa, ndơ goh uh...

Ăp thành viên tâm phung kan bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan Yôk Nâm Nung dơi bu pơk jrô ntĭm nau kan, dơi hăn khâl ôp nti nau kan bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan

Nau kan bư ntŭk hăn pâl tâm bon lan Yôk Nâm Nung dơi bu r'nglăp ta nau kan, ndơ kan du xă du ntil ndơ gĕh tâm Nau kan bri dak ndâk njêng bon lan mhe

H’Mai

1,002
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.