Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Ru n'hao uĕh nau pah kan ta chi bộ tâm nau kan ndâk njêng bon kiểu mẫu

12/05/2022 15:43 G5T+7

Jêh dơi kơp di bon lan mhe ta năm 2018, xă Dak Ru (Dak R'lâp) nsrôih pah kan tay ăp ntil chỉ tiêu ndâk njêng bon lan mhe nâng cao. Tâm nĕ, bon Bu Sê Rê 1 dơi bu săch gơi ndâk njêng ntŭk rêh bon lan mhe kiểu mẫu.

Bon Bu Sê Rê 1 gĕh 316 r'năk sa, 1.458 bu nuyh; tâm nĕ bu nong iê bu nuyh tơm gĕh 140 r'năk sa, 698 bu nuyh. Nau rêh bu nuyh bon lan tâm bon lah bư mir jan ba. Yor nĕ, nau n'hêl bơh Ðảng ủy xã n'hanh chi bộ bon uănh kh'lay nau pah kan kuăl jă bu nuyh bon lan nsrôih pah kan gơi klaih nau o-ach, ntĭm bon lan r'gâl tơm tăm mhe, tăm tơm sa play, gơi n'sĭt prăk tă bơh ăp ntil nau kan; ndâk nau kan bư mir jan ba kiểu mẫu. Chi bộ gĕh 14 đảng viên, tâm nĕ gĕh 6 đảng viên bu nuyh Bu Nong. Ăp đảng viên leo pah kan lor tâm ăp ntil nau kan gơi n'sĭt tay prăk tâm nau kan, r'gâl ăp ntil tơm tăm, mpô mpa rong, trŭnh nau rêh o-ach, mât kloh ntŭk rêh...

Ðảng viên dôk tơm điều jŏ năm gơi tăm tơm kông nghiệp, tơm sa play n'sĭt uĕh tâm nau pah kan

Ðảng viên leo pah kan lor tâm nau kan kơt kông nghệ mhe, ndâk njêng nau kan bư mir jan ba kiểu mẫu

Dơi chi bộ kuăl jă, trong bê tông tâm bon dơi nkra yor bu nuyh bon lan kơl 55% ndrel ma Bri dak nkra năm 2021

Tă bơh Nau n'hêl bơh chi bộ, ăp đảng viên n'hanh m'bŭch kan mât bon lĕ kuăl jă nkra sân chưng play đung ma bu nuyh bon lan

Ðảng viên n'hao uĕh nau leo pah kan lor tâm nau kan kuăl jă tăm n'hanh mât tơm si, ndâk njêng ntŭk rêh kloh uĕh

Âk ntil tiêu chí cơ bản nâng cao gĕh: nau kan ntĭm nti săm bŭt, y tế, nau way...Kơp êng r'năk o-ach ntơm 86% năm 2015 trŭnh hôm 6,3%

Mẫn Doanh

11,608
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.