Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak R'lâp nsrôih pah kan jêng n'qual kơp di bon lan mhe

07/07/2022 14:25 G7T+7

Lĕ lăn 12 năm bư tĕng Nau kan Bri dak ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ, n'qual Dak R'lâp gĕh 10/10 xă kơp di bon lan mhe; jêng n'qual tơm tâm n'gor dơi gĕh nau kan aơ.

Gơi gĕh nau kan uĕh aơ yor lah gĕh nau nsrôih, nau gơih bơh bu nuyh bon lan n'hanh ăp m'bŭch kan ntĭm gai tâm lam n'qual. Ăp Bu nuyh bon lan, doanh nghiệp lĕ kơl rhiăng r'me prăk, âk rbăn nar kan, ân nđâp neh ntu gơi ndâk nkra ndơ dŏng, trong hăn, wâl nti săm bŭt, wâl rbŭn... Nau rêh wăng sa, nau way, bri bon bơh bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao. Năm 2021, gĕh n'sĭt du huê bu nuyh du năm pah kan rlau 60 r'keh prăk.

Gơi jêng du n'qual bon lan mhe ta năm 2023, n'qual Dak R'lâp kan ân gĕh 9/9 tiêu chí tâm n'qual. Abaơ, n'qual mhe gĕh 7/9 tiêu chí quy hoạch, trong hăn, nglau dak dŏng, nau pah kan, điện, đăp mpăn nau rêh n'hanh nau kan ntĭm gai; 2 chỉ tiêu mô hŏ dơi gĕh kan lah nau way, yế, ntĭm nti săm bŭt n'hanh ntŭk rêh. Tâm ăp năm bơh kơi, n'qual uănh kh'lay mât uĕh lĕ r'ngôch đah ăp tiêu chí kơp di bon lan mhe ta ăp xă.

Dak R'lâp nsrôih pah kan tât năm 2023 gĕh du xă kơp di bon lan mhe nâng cao n'hanh jêng n'qual kơp di bon lan mhe

Ðiện n'hanh trong hăn ta ăp thôn, bon dơi ndâk nkra mhe

Trạm y tế xă Quảng Tín mât mray nâp phêt jêng trạm kơp di Bri dak

Bu nuyh bon lan xă Ðạo Nghĩa r'gâl tơm ca phê lĕ jŏ năm gơi tăm tơm ca phê xanh lùn gĕh âk tay play

Âk r'năk bu nuyh bon lan r'gâl neh tăm tơm ca phê jŏ năm gơi tăm tơm sa play

Nau kan tăm tơm dŏng bư trau ta wâl măt nar dôl dơi bu nuyh bon lan tâm n'qual ndâk kan âk

Mai Anh

2,869
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.