Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cix xâuk kangz: Yơưz sơưr tinh thânx hlang phiv liv, nde trux

26/05/2022 10:44 G5T+7

Nghis cuêt Đaix hôix Đảng bôx hênhx tiv IV, ntu 2020 – 2025 chuôz mux tiêu, txu grêl tiv lêx chuôz zis pluôl fênhx đrăngz txix 3-5%; chor xar muôx tiv lêx chuôz zis pluôl hur kangz 20%, nax shông txu txix 2-3%; chor xar muôx tiv lêx chuôz zis pluôl yangx 20%, nax shông txu grêl txix 3-5%.

Chia pangz pêx xinhv hlang đhâu pluôl, Đăk Glong tưz uô ntâu tsưr ziv, hur ntơư zov chênhr yơưz sơưr tinh thânx sir jul, tưx zus vâns đôngx ntơưv pêx xinhv. Nax shông, hênhx cxênhz seiz, puv pâuz tsinhz tas chuôz zis pluôl, jê pluôl, cênhz uô muôx kangz hâu chor tsangz cxênhx, đêx anr, chinhr sach txu pluôl muôx kangz hâu…

Muôx tus “krâuz nur”, ntâu chuôz zis pluôl, chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs tưz sir jul hlang txov nhev, tsi nhoz tos pangz ntơưv Têz qơưs. Iz făngz ntơư, ntâu ziv tsinhv tưx sâu ntơưr thor tơưv đhâu pluôl, trâu saz siz pangz phuôv tsangr cinh têr chia txu nangr trâu tsôngv langx, sir jul cênhz chinhr cuênx trôngx qơư chox Đăk Glong tơưv đhâu hênhx pluôl hur shông 2025.

Chinhr cuênx zov chênhr tiv zix txus hâux lưv cxuôv yeiz, txu pluôl sâuv thangx tsangv hênhx Đăk Glong

Tix lâul K’Phong, Bí thư Chi bôx jos B’Tong, xar Đăk P’lao tsinhr nhoz cênhz cơ sơv, puv pâuz tinhx hinhx ntơưv tsêr yaz hlang đhâu pluôl hur jos

Lo Têz qơưs pangz ntâu tsangz cxênhx, chinhr sach, ntâu chuôz zis tsôngv box Mạ nde trux phuôv tsangr cinh têr, cxuôv yeiz pluôl truôx đrênhk

Zos lo pangz pênhr ưu đair, tsôngv box Môngz nhoz xar Đăk R’măng zuôr mair moc pangz mangx uô nox

Ntu cêr ntơưv chor jêx jos sâuv thangx tsangv hênhx lo luôv cxeik, mox nhex pangz pêx xinhv môngl lus zôngx ziv

Thangx tsangv tiz nênhs Môngz nhoz jos Đăk Năng, xar Đăk Som ziv nuz ziv phuôv tsangr

Y Sơn

143,729
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.