Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đắk Glong phấn đấu thoát khỏi huyện nghèo (kỳ cuối): Khơi dậy tinh thần vượt khó, vươn lên

26/05/2022 10:44 G5T+7

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 3-5%; các xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 20%, hàng năm giảm từ 2-3%; các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 20%, hàng năm giảm từ 3-5%.

Để giúp người dân vươn lên thoát nghèo, Ðắk Glong đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng khơi dậy tinh thần nỗ lực, tự thân vận động của người dân. Hằng năm, huyện thực hiện rà soát, nắm bắt thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo hiệu quả...

Có chiếc “cần câu’’, nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS không ngừng nỗ lực vượt khó, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Bên cạnh đó, nhiều hộ còn tự viết đơn xin thoát nghèo, tích cực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế để giảm bớt gánh nặng cho xã hội, phấn đấu cùng chính quyền địa phương đưa Ðắk Glong thoát khỏi huyện nghèo trong năm 2025.

Chính quyền đặc biệt quan tâm đến công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn huyện Ðắk Glong

Anh K'Phong, Bí thư Chi bộ bon B'Tong, xã Ðắk P'lao thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt tình hình hộ mới thoát nghèo trong bon

Ðược Nhà nước hỗ trợ nhiều chương trình, chính sách, hộ đồng bào Mạ vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững

Nhờ được hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi, đồng bào Mông ở xã Ðắk R'măng mua sắm máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp

Tuyến đường ở các thôn, bon trên địa bàn huyện được nhựa hóa, bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận lợi

Khu dân cư đồng bào Mông, thôn Ðắk Nang, xã Ðắk Som ngày càng phát triển

Y Sơn

143,633
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.