Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Glong ndrôih pah kan klaih n'qual o-ach

20/05/2022 17:14 G5T+7

Dak Glong jêng du n'qual o-ach tâm n'gor Dak Nong, lam n'qual gĕh 7 xă đah 61 thôn, bon; tâm nĕ r'noh bu nuyh bu nong iê bu nuyh gĕh rlau 55%. Pah kan tĕng Nau n'hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n'qual tâ tâl IV năm 2020 - 2025, nau kan trŭnh nau rêh o-ach dơi ăp m'bŭch kan trĕng kơl.

Nau n'kôch tâl I: Trĕng kơl trŭnh r'noh r'năk sa o-ach

Tâm ăp năm lĕ lăn, bơh đah dơi gĕh cơ chế, nau kơl bơh Trung ương, bu nuyh bon lan ăp bu nong n'qual Dak Glong lĕ dơi n'gor, n'qual kơl âk ndơ kan, nau kơl gĕh: Ndơ kan pơk huy nau kan bư trŭnh o-ach gơi sâm kơl 12 ntil nau kan mât rong mpô mpa ta 7 xă; kơl ndâk nkra ngih wâl gung trong, kơl prăk manh gơi hao nau wăng sa, kơl bu nuyh bon lan hăn kan ta bri dak bu... Yor nĕ, sâm kơl nklaih âk nau jêr jŏk, gơi bu nuyh bon lan o-ach hao nau wăng sa.

Bơh đah nĕ, nau kan "nội lực" tâm bu nuyh bon lan gĕh du nau kh'lay tâm nau kan trŭnh nau rêh o-ach. Ăp r'năk o-ach lĕ gĭt nau kơl bơh Bri dak, yor nĕ mô rlu nsrôih tâm nau pah kan, hao klaih nau rêh o-ach, njêng gĕh nau kan kh'lay gơi Dak Glong pah kan uĕh tay nau kan bri dak bư trŭnh nau rêh o-ach nâp phêt tâm ăp năm bơh kơi. Yor nĕ, r'noh r'năk o-ach ăp năm trŭnh 5,21%, tâm nĕ mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh 5,6%. Kơp êng năm 2020, n'qual Dak Glong lĕ trŭnh gĕh 13% r'noh r'năk o-ach (trŭnh ntơm 40,9% hôm e 27,6%.

Dơi bri dak kơl manh prăk, ntĭm kĩ thuật mât chăm ca phê, r'năk che K’Kông ở bon Sa Ú Dru, xã Quảng Khê lĕ klaih nau rêh o-ach tâm năm 2021

Âk r'năk bu nong iê bu nuyh ta Dak Glong rlau nar rlau đăp mpăn nau rêh, klaih nau o-ach yor tăm tơm dâu rong ndrŭng brai

Trong hăn luh tâm mir dơi bri dak kơl nkra, sâm kơl bu nuyh bon lan gĕh trong nơih hăn luh

Jêh klaih nau rêh o-ach, âk r'năk bu nuyh bon lan ta Dak Glong hôm janh ndâk njêng nau kan nkra trang trại gơi hao nau wăng sa

Nau wăng sa đăp mpăn, âk r'năk bu nuyh Mạ ndâk nkra wâl têh uĕh

Y Sơn

>> Nau n'kôch tâl 2: N'hao nuih n'hâm nsrôih găn nau jêr jŏk, hao tâm nau rêh

384
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.