Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp phung kơl n'hâm suan pah kan bơh Ðảng ta Dak Glong (nau n'kôch dŭt): Nsrôih ta nau pah kan bư mir jan ba

27/10/2022 13:14 G10T+7

Ntơm năm 2017 - 2022, N'qual đoàn Dak Glong lĕ ndâk âk nau pah kan gơi gĕh ndơ kan, sâm kơl đoàn viên druh ndăm ndâk njêng nau rêh, nau pah kan, hao nau wăng sa....

N'qual đoàn lĕ pơk ăp jrô ntĭm khoa học kĩ thuật; jrô ntĭm nau kan tăm ăp ntil tơm; mbơh ntĭm nau kan kơl joi ndơ kan, sâm kơl n'hanh n'hưch nuih n'hâm druh ndăm hăn pah kan ta bri dak bu; pơk âk jrô ntĭm ndơ kan n'hanh hưn ndơ kan ân ma phung druh ndăm tâm bon lan... Bơh đah nĕ, N'qual đoàn pah kan ndrel Ngân hàng Chính sách xă hội n'qual sŏk dŏng rlau 117 r'me prăk ân phung đoàn viên druh ndăm manh gơi ndâk njêng nau rêh, nau pah kan, hao nau wăng sa.

Jêh dơi nti nau bên pah kan, dơi gĭt khoa học kĩ thuật n'hanh dơi bu kơl ân prăk manh, phung đoàn viên druh ndăm tâm lam n'qual lĕ janh hao nau pah kan; nsrôih tĕng kơt nau wăng sa di ma r'năk n'hanh n'qual. Ăp ntil nau wăng sa yor phung druh ndăm tâm n'qual bư tơm tâm nau kan rlau nar rlau âk, đoàn viên druh ndăm gĕh nau pah kan uĕh tâm nau kan bư mir jan ba rlau nar rlau hao. Tĕng n'kôch bơh N'qual ủy, Ủy ban Bu nuyh bon lan n'qual n'hanh N'qual đoàn Dak Glong, aơ jêng du ntil nau saơ gĕh nau m'ak, nĕ he gĕh nau n'hưch gơi phung druh ndăm nsrôih ndâk njêng nau rêh, nau pah kan, hao nau wăng sa, ndâk njêng n'qual rlau nar rlau hao, nâp phêt n'hanh gĕh nau rêh uĕh lăng.

Ðoàn viên bu ndăm Giàng A Khá, bu nong Mông ta xă Dak R'măng gĕh 4 hec ta ca phê, rlau du hecta neh tăm tơm si gĕh n'sĭt âk rhiăng r'keh prăk du năm

Sâm kơl ntil nau kan rong sur bri ân đoàn viên druh ndăm bu nong iê bu nuyh tâm lam n'qual

Bu ndăm Nguyễn Minh Tân, xă Dak Ha n'hao nau kan tăm rpŭng tôk Hoàng Kim,  rpŭng tôk Hàn Quốc kơp di VietGAP n'sĭt tâm nau pah kan rlau 200 r'keh prăk du năm

Ntil nau kan tăm tơm k'roch ntô đung, tăch Trung Quốc bơh đoàn viên ndăm Ngô Thanh Sáng, xă Quảng Sơn gĕh n'sĭt

N'qual đoàn Dak Glong ndâk nau kan ân đoàn viên druh ndăm hăn khâl uănh nau kan tăm rpŭng tôk Hàn Quốc ta xă Dak Ha

Minh Huyền

856
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.