Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp phung kơl n'hâm suan pah kan bơh Ðảng ta Dak Glong

20/10/2022 07:58 G10T+7

N'qual đoàn Dak Glong abaơ gĕh rlau 15.000 đoàn viên, druh ndăm. Tâm ăp năm lĕ lăn, phung đoàn viên druh ndăm ta aơ lĕ n'hâm suan pah kan kơl bon lan, ndâk njêng nau kan... khăn păng jêng phung kơl n'hâm suan pah kan bơh Ðảng bộ n'qual.

Nau n'kôch tâl 1: Leo lor tâm ăp ntil nau pah kan ta n'qual

N'hao nuih n'hâm leo lor tâm nau kan bơh druh ndăm "Ntŭk joi gĕh bu druh ndăm, ntŭk gĕh nau jêr jŏk gĕh bu druh ndăm", tâm ăp năm lĕ lăn, ăp m'bŭch kan đoàn tâm n'qual lĕ ndâk nau pah kan yor nau rêh bon lan, bri bon, gĕh âk đoàn viên druh ndăm ta ăp m'bŭch kan Ðoàn, Hội, Ðội pah kan.

Năm 2017-2022, âk ndơ nkra, nau kan uĕh, nau kan di lĕ dơi khăn păng ndâk kan: Mpêh dônh kloh n'dŏk ta trong jong 165 km; nkra tay 10 trong bu druh ndăm mât; ndâk nkra 6 rplay wâl tâm rŏng kon bu nuyh; sơn nkra tay wâl nti săm bŭt ta ntŭk jru, ntŭk ngai; nkra wâl ĕk chrach ân kon se ta Wâl nti săm bŭt THCS Dak Nang, xă Dak Som; nkra 16 ntŭk pâl, 1 ntu dak re ân ma kon se ta xă Dak Plao; koai 2 ntu dak ta xă Quảng Hòa, nkra trong ŭnh ang măng jong 3,5 km ta xă Dak Som..., đah âk r'me prăk dơi dŏng pah kan.

Ăp m'bŭch kan đoàn hôm kuăl jă rlau 800 r'năk bu nuyh bon lan nchih săm bŭt buăn mô dơi bư gĕh nau tih pháp luật. Âk ndơ kan, nau uĕh uĕh bơh druh ndăm mpơl saơ nuih n'hâm leo lor tâm nau kan, lĕ n'hâm suan kơl nau rêh bri bon. Yor nĕ, sâm kơl lâm nau ji ngot, trŭnh nau rêh o-ach, ndâk njêng n'qual Dak Glong rlau nar rlau hao.

N'qual đoàn Dak Glong ndâk âk tâ pah kan mbơh ntĭm pháp luật ân đoàn viên druh ndăm n'hanh bu nuyh bon lan

Bu ndăm Công an n'qual tât ta xă Quảng Hòa nkra căn cước công dân ma bu nuyh o-ach, bu nuyh r'vĕn...

Ðoàn viên druh ndăm sâm kơl dônh n'dŏk wâl nti săm bŭt ta ăp xă ntŭk ngai, ntŭk jru

Nkra trong gâng ŭnh ang măng "Nkra ang trong hăn măng tâm bon lan" ta xă Dak Som

Ðoàn viên druh ndăm n'qual ndrel ăp phung kan kơl bon lan ân ndơ ma ăp r'năk gĕh nau rêh jêr jŏk, bu nong iê bu nuyh ta xă Dak Ha, Quảng Hòa

>> Nau n'kôch dŭt: Nsrôih ta nau pah kan bư mir jan ba

Minh Huyền

970
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.