Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor hoax đôngx nhân đaos, tưx thiêns sâuv thangx tsangv xênhr tâu tuô tuz đangr

24/11/2022 13:57 G11T+7

Chos shông đhâu, Hôix Chữ thập đỏ (CTĐ) xênhr Đăk Nông tưz muôx ntâu pangz mangx hur phuôv tsangr tsongs ntơưv phong tsox CTĐ haz Trăng lưỡi liềm đỏ kangz ntux, phong tsox nhân đaos, tưx thiêsn sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.

Hôix CTĐ xênhr chiz chênhr vânx đôngx cxuô đăngs jul uô jông hâux lưv cxiv tsang Tsêr CTĐ, til hâux lưv pangz chor tiz nênhs txu pluôl truôx đrênhk.

Tangs nro xênhr hu tâu yangx 184 tsov cưv, car nhênhs, joanh nghiêx pangz yênhx hli 2.040 lênhx nênhs haz vânx đôngx nhiax cxiv tsang 26 luz tsêr siz hluz, 3 tus qox, 11 luz kror đêx yâu, 1 phongx cơưv ntơưr đrul tangs nro yangx 8 tiv nhiax.

Đhâu phong tsox “Tsaz viv nênhs pluôl haz nênhs mangl moz da cam”, cxuô cxênhx Hôix tư hu tâu 303.753 poz nux trâu chuôz zis pluôl, nênhs moz da cam, nênhs khuêt tơx, pangz nux tsaz trâu tuz trok, haiv đaov,… grê muôx yangx 103,6 tiv nhiax. Kra uô “Hli Nhân đaos”, tangs nro xênhr tsov cưv tâu 13 jas caz khư nhân đaos, caz nhân đaos môngl lus phaiz 2.348 flâur pâur hangx, khơưs puz jê 23.000 poz nux, uô 44 luz tsêr siz hluz, 6 tus qox môngl mus… đrul tangs nro grê jê 9,4 tiv nhiax, pangz trâu  28.266 lênhx nênhs.

Cxuô cxênhx Hôix tưz cênhz đrul, hu 67 pangz y bac sir hur haz tov đrâu xênhr njuôl, thangv kra đăngs jul, phaiz yuôx khôngz trâu muôx li 30.000 lênhx nênhs; hu tâu 40.625 tinhx nguêns viên tuôx côngv tso 35.410 đơn vix nyangr (tưz hlôngr pâur)…

Tsaz Nguên đanr Mir shông 2023, xênhr Đăk Nông sir jul kruôz hu tu, pangz txix 25.000 poz nux tror sâuv chia khơưs puz trâu 100% lênhx nênhs sâuv thangx tsangv xênhr đrul iz poz nux txix 400.000 nhiax tror sâuv.

Hôix CTĐ hênhx Cư Jut cênhz đrul Hôix CTĐ Cuâns 8, đrôngl Hồ Chí Minh tsov cưv njuôl khu moz, phaiz yuôx khôngz trâu pêx xinh vxar Ea Pô

Huv six yangv, đênhr saz pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs uô nêngx txov nhev

Chuôz zis tix lâul Lý Văn Thuần (minhx cxưx Môngz), jos 4, xar Cư K’nia tâu Hôix CTĐ hênhx hu pangz, uô tsêr

Chor cưr shuv xinhz uô nêngx txov nhev lo khơưs puz yêz tuôv chia “cxơưz đangs jul môngl cơưv”

Tinhx nguêns viên tuôx tso nyangr

Đặng Hiền- Y Sơn

809
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.