Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntil nau kan, ân ndơ tâm lam n'gor dơi ndâk pah kan huy jru

24/11/2022 13:57 G11T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, N'gâng kan Chữ thập đỏ n'gor Dak Nong lĕ gĕh âk nau kơl n'hao nau pah kan tâm n'gâng kan Chữ thập đỏ n'hhanh Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, nau kan kơl nau rêh kon bu nuyh, nau ân kơl ndơ tâm n'gor Dak Nong.

N'gâng kan Chữ thập đỏ kuăl jă ăp ntŭk sâm kơl uĕh nau kan ndâk nkra Wâl Chữ thập đỏ, tĕng nau kan kơl bu nuyh bon lan trŭnh nau rêh o-ach.

Lam n'gor lĕ kuăl jă 184 m'bŭch kan, bu nuyh kan, doanh nghiệp sâm kơl ma 2.040 bu nuyh bon lan n'hanh kuăl dăn prăk ndâk nkra 26 rplay wâl tâm rŏng, 3 mlâm ntung, 11 ntu dak, du jrô nti săm bŭt rlau 8 r'me prăk.

Tă bơh nau kan "Têt yor bu nuyh o-ach n'hanh bu nuyh gĕh nau ji khih da cam", ăp N'gâng kan kuăl dăn gĕh 303.753 ndơ ân ma r'năk o-ach, bu nuyh gĕh nau ji khih da cam, bu nuyh rvĕn, sâm kơl ân ndơ sa têt ma ka han, ka han mât dak rlai,... kơp rlau 103,6 r'me prăk. Ndâk nau kan "Khay sâm kơl nau rêh kon bu nuyh", lam n'gor ndâk gĕh 13 phiên chợ kơl bu nuyh bon lan, wâl chơ kơl bu nuyh bon lan pă gĕh 2.348 săm bŭt r'gâl drăp, ân dăch tât 23.000 ndơ, nkra 44 rplay wâl tâm rŏng, 6 mlâm ntung... đah lĕ r'ngôch gĕh 9,4 r'me prăk, ân ma 28.266 bu nuyh.

Ăp n'gâng kan pah kan ndrel, juăl jă gĕh 67 đoàn y nai dak si bơh tach n'gor n'hanh tâm n'gor khăm, săm nau ji, pă dak si mô sŏk prăk ân ma 30.000 rbuăn bu nuyh; kuăl jă 40.525 bu nuyh kơl kan ân 35.410 đơn vị m'ham (lĕ dơi r'gâl)...

Têt Nguyên đán Quý Mão năm 2023, n'gor Dak Nong nsrôih mât chăm, sâm kơl ân gĕh 25.000 ndơ gơi ân ma 100% ăp bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk tâm lam n'gor đah du ntil ndơ ân kơp gĕh rlau 400.000 rhiăng.

N'gâng kan CTÐ n'qual Čů Jŭt pah kan n'hanh Hội CTÐ Quận 8, Bon têh Hồ Chí Minh ndâk nau kan khăm nau ji, pă dak si ân nđâp ma bu nuyh bon lan xă Ea Pô

Ngăch ôp khâl, n'hưch nuih n'hâm bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk

R'năk nô Lý Văn Thuần (bu nong Mông), thôn 4, xă Čů K'nia dơi N'gâng kan Chữ thập đỏ n'qual kuăl jă bu kơl, ndâk nkra wâl gŭ

Kon se nti săm bŭt gĕh nau rêh jêr jŏk dơi ân rdeh wah jâng sâm kơl "kon se gĕh rdeh ncho hăn nti săm bŭt"

Bu nuyh kơl n'hâm suan ân nđâp m'ham

Đặng Hiền- Y Sơn

798
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.