Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðảng bộ Ðắk Nông không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện

15/12/2022 09:55 G12T+7

Sự ra đời, xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Đức - từ tháng 12/1960 (nay là tỉnh Đắk Nông) đã khẳng định vai trò lãnh đạo, quyết định mọi sự thắng lợi của tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ tỉnh luôn thể hiện vai trò tiên phong, gắn bó mật thiết với Nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh, kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển; an ninh quốc phòng được giữ vững; đời sống của Nhân dân ngày càng ổn định và nâng cao.

Từ năm 1960 đến nay, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông trải qua 12 kỳ đại hội (bao gồm cả một số kỳ đại hội thuộc Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk). Ðến tháng 11/2022, toàn tỉnh có 27.541 đảng viên, 438 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 167 đảng bộ cơ sở và 271 chi bộ cơ sở, 1.716 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đảng bộ luôn giữ vững vai trò lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cách mạng. Các đảng viên luôn giữ vững lập trường tư tưởng, không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là những hạt nhân nòng cốt trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trải  qua 12 kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông ngày càng kiện toàn, trưởng thành và đạt được nhiều kết quả

Số lượng đảng viên phát triển mạnh (ảnh: Hồ Mai)

 

Các đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Chi bộ và đảng viên ở thôn, bon, buôn đóng vai trò quan trọng, giúp đỡ người dân trong nhiều hoạt động

Đảng viên người DTTS làm cầu nối giữa ý Đảng - lòng dân

Mẫn Doanh

2,531
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.