Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ðảng bộ Dak Nong mô rlu n'hao uĕh nau kan ndjôt bôk ntĭm gai
 • 15/12/2022 09:55
 • Nau njêng, ndâk n'hanh hao gĕh Ðảng bộ n'gor Quảng Ðức - ntơm khay 12/1960 (abaơ lah n'gor Dak Nong) lĕ mpơl saơ nau kh'lay ndjôt bôk, bư gĕh nau dơi bơh ăp nau kan ndâk n'hanh mât Bri dak tâm n'gor. Ðảng bộ mpơl saơ nau kh'lay leo lor tâm nau pah kan, dơh dăch đah Bu nuyh bon lan, n'hao nau dăng lĕ r'ngôch bơh nau tâm r'nglăp têh lam bu nuyh bon lan tâm nau kan ndâk n'hanh mât Bri dak. Dơi Ðảng bộ n'gor ndjôt bôk, nau wăng sa, nau way, nau rêh bon lan rlau nar rlau hao, nau đăp mpăn bri dak dơi mât uĕh; nau rêh Bu nuyh bon lan rlau nar rlau đăp mpăn n'hanh gĕh nau hao tâm nau rêh.
 • Rbŭn nchră nau kan ISV20 dơi pah kan dŭt uĕh
 • 01/12/2022 10:30
 • Jêh 3 nar pah kan lĕ nuih n'hâm, dơn nau kan n'hanh pah kan uĕh, Rbŭn nchră nau kan Quốc tế bơh Trôm lŭ yôk ŭnh tâ tâl 20 (ISV20) ta n'gor Dak Nong dơi pah kan dŭt uĕh.
 • Ăp ntil nau kan, ân ndơ tâm lam n'gor dơi ndâk pah kan huy jru
 • 24/11/2022 13:57
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, N'gâng kan Chữ thập đỏ n'gor Dak Nong lĕ gĕh âk nau kơl n'hao nau pah kan tâm n'gâng kan Chữ thập đỏ n'hhanh Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, nau kan kơl nau rêh kon bu nuyh, nau ân kơl ndơ tâm n'gor Dak Nong.
 • Ăp phung kơl n'hâm suan pah kan bơh Ðảng ta Dak Glong
 • 20/10/2022 07:58
 • N'qual đoàn Dak Glong abaơ gĕh rlau 15.000 đoàn viên, druh ndăm. Tâm ăp năm lĕ lăn, phung đoàn viên druh ndăm ta aơ lĕ n'hâm suan pah kan kơl bon lan, ndâk njêng nau kan... khăn păng jêng phung kơl n'hâm suan pah kan bơh Ðảng bộ n'qual.
 • Druh ndăm Dak Nong lĕ nuih n'hâm sâm kơl bon lan
 • 12/10/2022 20:57
 • N'gor Dak Nong abaơ gĕh 157.728 bu druh ndăm, rlau 93.220 hội viên N'gâng kan Ăp druh ndăm dôl rbŭn ta 1.850 chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, phung kan. N'hao nuih n'hâm pah kan sâm kơl bơh phung druh ndăm "Ntŭk joi ntŭk nĕ gĕh bu druh ndăm, ntŭk jêr ntŭk nĕ gĕh phung druh ndăm", tâm ăp năm lĕ lăn, bu druh ndăm tâm lam n'gor lĕ ndâk âk nau kan sâm kơl bri bon, bon lan, gĕh âk phung đoàn viên, druh ndăm ta ăp m'bŭch kan đoàn pah kan ndrel.
 • Ăp "bu nuyh leo lor tâm nau kan" ta ntŭk n'har bri
 • 22/09/2022 17:57
 • Dak Nong gĕh trong n'har bri jong tâm 140 km, găn ta 7 xă, 4 n'qual dăch đah n'gor Mondulkiri, Bri dak Drôn. Tâm ăp năm lĕ lăn, nô nau đăp mpăn chính trị, uĕh lăng, đăp mpăn bri bon ta ntŭk n'har bri dơi mât nâp phêt, nau rêh Bu nuyh bon lan rlau nar rlau hao. Tâm nĕ, đảng viên bu nong iê bu nuyh lĕ jêng "bu nuyh leo lor tâm nau kan" gĕh âk n'hâm suan sâm kơl hao nau wăng sa - nau rêh bon lan ta ntŭk n'har bri.
 • Thuận An sâm kơl n'hao âk đảng viên bu nong iê bu nuyh
 • 14/09/2022 09:25
 • Ðảng bộ xă Thuận An (Ðắk Mil) abaơ gĕh 17 chi bộ trực thuộc đah rlau 297 đảng viên, tâm nĕ đảng viên bu nong iê bu nuyh gĕh 6,7%. Tâm ăp năm lĕ lăn, ndrel ma nau kan ndjôt bôk ntĭm gai Bu nuyh bon lan hao nau wăng sa - nau rêh, Ðảng bộ xă Thuận An hôm uănh kh'lay, pah kan uĕh nau kan n'hao đảng, tâm nĕ gĕh đảng viên bu nong iê bu nuyh.
 • Rơm jêh Rbŭn têh Ðoàn n'gor Dak Nong tâ IV
 • 09/09/2022 10:45
 • Rbŭn têh Ðại biểu Ðoàn Druh ndăm Cộng sản Hồ Chí Minh n'gor Dak Nong tâ IV, năm pah kan 2022 - 2027 jêng du ntil nau kan chính trị kh'lay bơh phung druh ndăm n'gor Dak Nong; klăp lah dơi ndâk kan ntơm lơ 21/9. Tât mông abaơ, ăp ntil nau rơm ma nau kan dơi bu pah kan dŭt; ăp cấp Ðoàn tâm n'gor lĕ rơm jêh ma nar rbŭn têh tâ IV.
 • Plăch r'gâl xă Ðăp mpăn mpeh Quảng Trực
 • 31/08/2022 16:54
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, bơh đah gĕh nau kơl bơh Bri dak, gơi hao nau wăng sa - bri bon, bon lan ăp bu nong xă Quảng Trực (Tuy Ðức) mô rlu nsrôih, găn nau jêr jŏk. Nau rêh bu nuyh bon lan gĕh âk nau r'gâl mhe, sâm kơl n'hao nau rêh bu nuyh bon lan ta mpeh n'har bri rlau nar rlau hao nâp phêt.
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.