Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntu cêr môngl đhâu jêx jos nhoz xar Đăk Nia poz ntâu hênhr

07/10/2021 16:50 G10T+7

Ntu cêr ntơưv Tsêr cơưv cxênhx I N’Trang Lơng, jos Bu Kol môngl trâu jos Cây Xoài, xar Đăk Nia (đrôngl Gia Nghĩa) ntêr muôx yangx 5km tưz poz ntâu hênhr hur ntâu shông nuôr.

Trơưs pêx xinhv, viv sâuv txux cêr nuôr muôx 2 mov poz jêz hoax đôngx, chor yêz thâux nhangr đhâu thâux jêz môngl lus ntâu uô trâu txux cêr mangl poz. Ntâu ntu bông cêr mangl nti, kơưx tuz, ntâu jêl nxư, jêl keiz; oz făngz cêr cưx grêl đêx đrox tuôx phangz nho, thâuv tưs nangs lus hluz ntâu ntu đêx fưx nhangz cêr haz uô têx luz kror tuz 40-50cm tênhr đêx. Nôngz nhôngl đhâu, muôx iz cxa nênhs tâul cêr tưz njiz tai nans thâuv môngl lus viv cêr fêv… Chor nganhx tsưc năng, chinhr cuênx tsuv chênhr mangx khu hlôngr, uô zôngx ziv đuô trâu pêx xinhv môngl lus.      

Nênhs tsangr yêz môngl lus los six phiv liv thâuv môngl đhâu ntu cêr nuôr

Ntâu ntu muôx kror tuz 40-50 cm

Iz nuz muôx yênhx châuv luz yêz thâux poz jêz môngl đhâu ntu cêr nuôr

Trường Thịnh

470
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.