Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xênhr cêr 3 tror kangz poz hênhr yangx

26/08/2021 14:34 G8T+7

Xênhr cêr 3 ntêr yangx 36 km, môngl đhâu chor xar Đăk Sôr, Nam Xuân (Krông Nô) môngl xar Long Sơn, Đăk Săk, Đưc Minh (Đăk Mil).

Hur chor shông đhâu, tưz lo đâux tư khu tangz sis viv yêz môngl lus ntâu, tiv zix mas yêz thâux xuôz jêz nhangr đhâu tsinhrr môngl đhâu tsi tsês mas xênhr cêr 3 tror kangz poz hênhr yangx. Ntâu ntu, kror qơư sâuv ntu cêr nuôr tưz mangl laix, jêz tơưv tangs; bông cêr nti tangs; chor pangs angr "jêl nxư", "jêl tưv" ziv nuz ziv muôx ntâu. Ntu cêr poz tsi tangs uô phiv liv trâu môngl lus, thâux hangx huv, mas tsinhv cxơưx tiz zưv ngui cơ tai nanx zos thôngs. 

Ntâu ntu xênhr cêr 3 tangz tov poz hênhr yangx

"jêl nxư" muôx tơưv hur plơưr cêr, ntu môngl đhâu jos Thanh Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô)

Yêz thâux xuôz jêz nhangr đhâu môngl lus yênhx châuv jas iz nuz zos hâur tsinhv uô xênhr cêr 3 poz

Y Sơn

602
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.