Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kror txul krang cax phê nhôngl uô ô nhiêmr

25/11/2021 10:04 G11T+7

Nôngz nhôngl nuôr, nênhs kôngz hur xênhr tangz tov sâu cax phê shông 2021. Tangs nro xênhr nhis nuôr muôx yangx 131.000 ha, nhangx xangv shông 2021 muôx li 332.040 tênhr.

Viv li, nôngz nhôngl nuôr tưz zos cheix “uô nox” ntơưv chor tsưr kror txul krang cax phê nhôngl. Trơưs seiz puv, chor kror txul krang tsi tâu zov chênhr por vêv môi trươngx; pangz tơưk nqu, tsư fêv haz đror yênhx nuz mo, cxuôv hav txus pêx xinhv nhoz iz puôl ndil. Ntâu luz kror txul uô jê têz qơưs cêr 14, xênhr cêr nqu pangz ntâu uô trôngl cêr, ngui cơ tai nanx zos thông.

Kror txul krang cax phê nhoz xar Quảng Sơn (Đak Glong) pangz nqu pur iz thangx tsangv

Chor  kror txul hoax đôngx tangs công suât, cangr qơưx vânr đêx môi trươngx

Thuận An (Đăk Mil) zos qơư muôx ntâu kror txul krang cax phê hur thangx tsangv tiz nênhs nhoz

Iz luz kror txul krangz cax phê nhoz xar Quảng Phú (Krông Nô)

Cxuô cxênhx chinhr cuênx trôngx qơư tsuv has tsi tsês chor tsưr kror txul krang cax phê por vêv môi trươngx, bov đamv đăngs jul trâu nênhs môngl lus tâus cêr haz chor chuôz zis nhoz iz puôl ndil; xưv lir chor nênhs tsi mlôngl. 

  Mai Anh

536
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.