Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Txinhz nangv plơưr cêr, ntul cêr muôs zuôr tsinhv muôx ntâu

23/12/2021 10:05 G12T+7

Nôngz nhôngl đhâu, tinhx tsangs txinhz nangv ntul cêr tsês trâu tiz nênhs môngl tơư sâuv thangx tsangv xênhr tsihv muôx ntâu. Ntâu chuôz zis pêx xinhv tsinhv “tso saz lus sir zôngv” ntul cêr chia uô luôv, tso đrêk yêz uô cxuôv hav txus an toanx zos thông.

Nênhs zuôr, nênhs muôs tsinhz nangv ntul cêr haz tso đrêk yêz hur plơưr cêr ntơưv ngar ba Sùng Đưc, phươngx Nghĩa Tân (Gia Nghĩa)

Tsơưv tưz lo kruôz has, pluô ntâu jas, tangz sis tinhx tsangs nuôr tsinhv tror muôx tuôx. Tiv zix mas chor thangx tsangv caz khư, thangx tsangv tiz nênhs nhoz chôngz los sis chor thix trânr, thix tưr, ngar ba…, chor nênhs uô luôv khênhx tsinhz nangv plơưr cêr, ntul cêr chia muôs zuôr.

Ntul cêr an toanx zos thông, ntul cêr thangx tsangv caz khư Quảng Tín (Đăk R’lâp) mangl tsinhz nangv

Chinhr cuênx trôngx qơư, nganhx tsưc năng tsuv sir jul xưv lir cuôs tsi muôx tinhx tsangs tsinhz nangv ntul cêr, uô trâu chor ntu cêr đangr pho, jông seiz, bov đamv an toanx zos thông.

Langx luôv muôs zuôr tsinhz nangv plơưr cêr nhoz xar Nâm N’Jang (Đăk Song)

Mai Anh

457
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.