Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Mil nsrôih mât nau ji tưp Covid-19

19/08/2021 11:02 G8T+7

Kơp tât 13 mông mhau lơ 17/8, n'qual Dak Mil gĕh 31 bu nuyh tưp nau ji Covid-19. Nsrôih pah kan mô ân nau ji aơ tâm tưp, ăp nar lĕ lăn, n'qual Dak Mil lĕ ndâk âk ntil nau pah kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19.

Tâm nĕ, n'qual uănh kh'lay nau kan mbơh ntĭm ân bu nuyh bon lan gĭt, ân bu nuyh bon lan pah kan tâm di nau trŭnh rêh tâm ngai ta ăp bon lan, tĕng nau mbơh ntĭm "5K"; pơk ăp ntŭk n'king mât nau tưp... N'gâng kan Ntĭm gai n'jrăng, n'gang nau ji ta bu nuyh n'qual Dak Mil lĕ đă ndâk njêng Phung kan hăn ksiêm ta ăp trong gơi ngăch saơ, nkah n'hanh nhŭp kuh ăp bu nuyh gĕh nau tih tâm nau pah kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19. Ủy ban bon lan ăp xă, bon jê mât nê nê phung F1, F2 n'hanh ăp bu nuyh dôl trĕng nau dăng n'hâm suan ta wâl... Bu nuyh tă bơh mpeh gĕh nau ji tưp dơi n'qual rdeng hăn cách ly du ntŭk, dơi xét nghiệm Sars-CoV-2 gơi ngăch gĭt ăp bu nuyh F0. Bơh đah nĕ, n'qual trĕng kơl nau rêh bu nuyh bon lan; mât uănh uĕh nau kan tăch r'văt drăp ndơ dŏng gơi bu nuyh bon lan ta ntŭk bu n'king gŭ êng gĕh drăp sa. Kơp tât lơ 16/8, jêh lăn 4 tâ, Dak Mil gĕh 21 bu nuyh tưp Covid-19 dơi bu săm bah nau ji, ân săm bŭt thơ luh wâl dak si.

N'gâng kan Ntĭm gai n'jrăng, n'gang nau ji ta bu nuyh n'gor Dak Nong pah kan n'hanh n'qual Dak Mil gơi nchră nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19

Nau kan mbơh ntĭm, n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19 dơi n'qual ndâk pah kan nao nao

Rdeh luh lăp ta ăp ntŭk bu n'king dơi bu ôp mât nê nê

Dak Mil sŏk mẫu ksiêm ngăch kháng nguyên Covid-19 ma âk r'băn bu nuyh bon lan

Âk n'gâng kan, phung kan, bu nuyh bon lan tâm lam n'qual kơl ân drăp ndơ ngêt sa ma ăp ntŭk bu cách ly du ntŭk

Y Krắk

739
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.