Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bov đamv an toanx trâu pêx xinhv hur cêv kuôl tsôngv langx

08/09/2021 10:53 G9T+7

Uô ntêx muôx ntâu ntơưv cangz moz Covid-19, nôngz nhôngl đhâu, cxuô trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr tưz kra ntâu tsưr ziv chia bov đamv an toanx, pangz mangx pêx xinhv phangx, tangr cangz moz Covid-19 thâuv cêv kuôl tsôngv langx.

Trơưs ntơư, iz făngz lo pangz tu đăngs jul trâu tus khênhx, thâuv muôx puv cuz chêr, gru, langx uô pang, pêx xinhv lo has kra, pangz chox môngl txus cơ sơv y têr chia njuôl seiz đăngs jul. Pêx xinhv lo cuôs cêv kuôl đêz 2m; tsi tox tsongs chôngz nênhs đhâu cui đinhs tov đrâu phams vi công sơv; tsơưs tơưv môngl tov tol tsêr; ntâu qơư công côngx lo trang bix chor thông điêx has kra lus cangz moz… Iz făngz ntơư, chinhr cuênx cxuô cxênhx, nganhx tsưc năng, chor tsov cưv, car nhênhs tsinhv pangz nhu iêur phâmv trâu pêx xinhv hur nôngz nhôngl cêv kuôl tsôngv langx; bov đamv txâus nhu câux thưx phâmv trâu côngx đôngx uô ntêx cangz moz Covid-19.

Lưx lươngs y têr tsuôk yuôx tuô cangz ntơưv qơư muôx ca cil moz hur côngx đôngx chia tsơưs cil txangr

Chor qơư tangr an ninh ntơưv tuv tiz nênhs đrôngl, jêx jos…lo cxiv tsang chia cxênhz seiz nênhs lus, bov đamv an toanx ntơưv chor thangx tsangv cêv kuôl

Lưx lươngs tsưc năng ntơưv qơư tangr seiz moz Têz qơưs cêr 14, xar Tâm Thắng (Cư Jut) has kruôz pêx xinhv tsơưs môngl tov đrâu thâuv tsi zov chênhr

Y Krăk

3,642
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.