Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Phung kông an n'hao uĕh nau kơl pah kan n'jrăng n'gang nau ji tưp Covid-19
 • 05/09/2021 14:37
 • Yor nô nau ji tưp Covid-19 abaơ gĕh âk nau jêr, phung Kông an n'gor Dak Nong lĕ pah kan n'hanh dôl pah kan n'hao uĕh nau kơl kh'lay, gŭ mât ntŭk n'king, hăn tâm bon lan, lĕ n'hâm suan pah kan, pah kan uĕh "bar ntil nau kan" mât đăp mpăn nau rêh bu nuyh bon kan, đăp mpăn bon lan n'hanh n'jrăng n'gang nau ji tưp Covid-19.
 • Dak Mil nsrôih mât nau ji tưp Covid-19
 • 19/08/2021 11:02
 • Kơp tât 13 mông mhau lơ 17/8, n'qual Dak Mil gĕh 31 bu nuyh tưp nau ji Covid-19. Nsrôih pah kan mô ân nau ji aơ tâm tưp, ăp nar lĕ lăn, n'qual Dak Mil lĕ ndâk âk ntil nau pah kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19.
 • Kông ti Nhôm Dak Nong-TKV pah kan tâm r'nglăp đah nau n'jrăng n'gang nau ji
 • 04/08/2021 10:57
 • Kông ti Nhôm Dak Nong-TKV (DNA) mât, dŏng pơk nau kan ta Wâl măy nkra Alumin Nhân Cơ (Dak R'lâp). Abaơ, kông ti gĕh rlau 1.000 kan bộ, kông nhân, bu nuyh pah kan. Gơi nau pah kan nkra ndơ aơ dơi bu pah kan nao nao, kông ti lĕ ndâk lĕ r'ngôch ăp ntil nau kan n'jrăng, n'gang nau ji tưp Covid-19.
 • Dak N'Drung tâm rom gop, du nuih n'hâm n'gang nau ji tưp Covid-19
 • 29/07/2021 10:25
 • Jêh saơ ăp bu nuyh rêh tâm lam xă Dak N'Drung jêh bu xét nghiệm dương tính đah SARS-CoV-2, N'gâng kan Ntĭm gai n'jrăng, n'gang nau ji tưp ta bu nuyh n'qual Dak N'Soong lĕ trŭnh nau ndâk kan n'king xă Dak N'Drung kăch ly 14 nar, ntơm bơh 12 mông dâng nar lơ 17/7/2021.
 • Ngăch n'jrăng nô nau rlâm neh-lŭ
 • 22/07/2021 10:15
 • Ta yăn abaơ, tâm lam n'gor gĕh mih têh. Yor nĕ, ăp r'năk bu nuyh bon lan rêh tâm dâng yôk n'jrăng nê nê nô nau rlâm neh-lŭ.
 • Plâ tay nô nau in trong, pĭt trong têh Bri dak 14
 • 22/07/2021 10:14
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, khă ăp n'gâng kan, ăp n'qual n'hanh bon têh tâm lam n'gor mbơh ntĭm, kuh prăk phung in trong, mplâ tay trong hăn, uĕh kơt sa ơm yor bu nuyh bon lan pit in gơi tăch drăp, khă nĕ, jêh iê pơh mô hôm ih, nau bu nuyh bon lan pit in bơh pĭt trong hăn lĕ plâ tay.
 • Ka han mhe jêng bu nuyh gĕh nuih n’hâm uĕh jêh lăp bư ka han
 • 24/06/2021 10:26
 • Năm 2021, Trung đoàn 994 dơn n’hanh ntĭm ren tâm 500 bu nuyh ka han mhe lăp tă bơh ăp n’qual tâm lam n’gor. Jêh 3 khay rêh n’hanh nti ren tâm mpôih ka han, ăp ka han mhe lĕ jêng bu nuyh gĕh nuih n’hâm uĕh nau mĭn n’hanh nau pah kan, pah lan lôch uĕh ăp ntil nau kan ntĭm ren.
 • “Măt brah” mât nau rêh đăp mpăn ta Nghĩa Thắng
 • 21/01/2021 10:47
 • Ăp năm lĕ dơh, xă Nghĩa Thắng (Dak R’lâp) lah du xă mô gĕh nau đăp mpăn tâm nau rêh, tâm nĕ gĕh ntŭk mpeh trong pe, wâl chơ n’hanh ta trong têh bri dak găn. Yor gĕh nô nau mô jêr jŏk aơ, bơh đah ndâk ăp ntil nau pah kan, năm 2017 phung kông an xă lĕ bơh hưn nau kan ma Ðảng ủy, n’gâng kan bri dak ndâk nau kan “camera an ninh” tĕng nau kan dăn prăk bu nuyh bon lan.
<< <  7  8  9  10  11  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.