Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Wâl prung ca phê jêh pĕ bư bő ntŭk rêh
 • 25/11/2021 10:04
 • Ta ăp nar abaơ, bu nuyh bon lan tâm lam n'gor dôl pĕ play ca phê năm 2021. Lam n'gor abaơ dôl gĕh rlau 131.000 hec tar neh tăm ca phê, klăp mĭn lah tâm nau 2021 gĕh tâm 332.040 tân.
 • Dak Lao n'hao nau kan nkra trong hăn
 • 11/11/2021 09:56
 • Tâm nau kan hao nau wăng sa, nau rêh bon lan, xă Dak Lao (Dak Mil) kơp nau kan nkra trong hăn tâm bon lan jêng du ntil nau kan kh'lay, sâm kơl gĕh trong hăn uĕh ân ma bu nuyh bon lan rdeng drăp ndơ.
 • Gĭt ân di nau kan ntâp văc xin n'jrăng Covid-19
 • 04/11/2021 15:24
 • Abaơ, gĕh âk bu nuyh e hŏ gĭt lĕ r'ngôch nau uĕh n'hanh nau kh'lay văc xin n'jrănhg Covid-19 n'hanh nau ndâk kan ntâp dak si văc xin. Dơi bu ntâp dak si văc xin Covid-19 mô roh prăk jêng du ntil nau kơl uĕh bơh Ðảng, Bri dak ân ma bu nuyh bon lan, gơi tât ta nau nchră kan ntâp dak si miễn dịch tâm bon lan, n'gang nau tâm ji tưp Covid-19.
 • Tơm n'ho jẅ bơh pĭt trong Bri dak 14 gĕh bu phă
 • 04/11/2021 15:23
 • Abaơ, âk rhiăng tơm n'ho mhe tăm tâm 1 - 5 năm, bơh pĭt trong Bri dak 14, mpeh găn ta ăp thôn 9, 10,11 ta xă Nâm N'Jang (Dak N'Soong) gĕh âk phung m'hĭk phă. Âk tơm n'ho jẅ bu koh, bư khĭt đah dak si.
 • Uănh gĭt saơ n'hanh bư roh nau mĭn m'hĭk bơh nau kan dân chủ, nhân quyền
 • 27/10/2021 15:00
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, ăp phung m'hĭk tâm bri dak n'hanh bơh tăch bri dak gĕh âk nau kan m'hĭk, ndăn dŏng nau gĕh, nchŭn sŏk mô nau mô saơ uĕh gơi n'kôch nau bő, nklă nau ngăn ngăn jêng nau mbruh ta ăp ntil nau kan chính trị bon lan, tâm nĕ gĕh nau kan chính trị n'hanh ăp ntil nau nsrôih n'jrăng n'gang nau ji Covid-19 bri dak he.
 • N'jrăng gĕh nau tâm tom rdeh bơh năp wâl săm bŭt ta Čư Jŭt
 • 27/10/2021 14:59
 • Čư Jŭt gĕh âk wâl săm bŭt ăp gưl nti bơh pĭt trong têh Bri dak 14, ta ăp trong tâm xă, bon jê. Ta ntŭk aơ, kon se nti săm bŭt luh lăp, me mbő njŭn wơt kon bơh năp wâl săm bŭt âk nĕ jêr trong rdeh hăn. Ta mông âk bu nuyh hăn, ta ăp trong aơ gĕh âk rdeh nchuăt gĕh: rdeh măy, rdeh ô tô, rdeh rdeng ndơ luh lăp, nĕ klăch ngăn gĕh nau tâm tom rdeh.
 • Gia Nghĩa plăch r'gâl tay nau rêh tâm bon têh
 • 14/10/2021 14:34
 • Ta ăp khay lĕ lăn, nô nau đăp mpăn nau rêh tâm bon lan ta bon têh Gia Nghĩa gĕh âk nau jêr jŏk mhe tâm ban lah nkhŭt n'dŏk mô di ntŭk, pit in trong rdeh, pĭt trong; nkân rdeh mô di ntŭk...
 • Trong hăn ăp bon ta Dak Nia iơh hô ngăn
 • 07/10/2021 16:50
 • Trong hăn ntơm bơh Wâl săm bŭt tiểu học N'Trang Lơng, bon Bu Kol hăn tât ta bon Cây Xoài, xă Dak Nia (bon têh Gia Nghĩa) jong rlau 5km lĕ iơh jŏ năm aơ.
 • Bu nuyh bon lan Nâm N'đir, Nâm Nung njuăl săm bŭt lah uĕh
 • 07/10/2021 16:48
 • Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gorLơ 21/9/2021, bu nuyh bon lan bon Dak Prĭ, xă Nâm N'đir n'hanh bon R'Câp, bon Jrah, xă Nâm Nung (Krông Nô) lĕ njuăl săm bưt lah uĕh Groi Bí thư N'gor ủy, Kô ruanh Ủy ban bon lan n'gor Hồ Văn Mười yor lĕ gĕh nau pah kan ta năp măt gơi nklah nau tâm pit neh ntu ta Kông ti TNHH MTV Nam Nung.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.