Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Têt Nguyên đán Nhâm Dần hơm răm, đăp mpăn
 • 10/02/2022 09:07
 • Têt Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bu nuyh bon lan lam tâm n'qual Dak Nong wơt pâl sa têt m'ak, đăp mpăn n'hanh uĕh lăng. Ăp bu nuyh tĕng nê nê nau ntĭm gai kan bơh kô ruanh uănh gai n'gor m'ak wơt sa Têt, n'jrăng n'gang nau ji tưp n'hanh ăp ntil nau m'hĭk gĕh tâm bon lan.
 • Quai brôi neh tih bơh pĭt trong têh bri dak 28
 • 06/01/2022 10:51
 • Tâm ăp khay mhe aơ, ta trong têh bri dak 28, ntŭk găn ta bon jê Ea T'ling (Čů Jŭt) n'hanh xă Dak Sôr (Krông Nô), âk r'năk bu nuyh bon lan dah ŭch quai neh yôk, brôi neh tih, in trong rdeh hăn.
 • Sŏk lŭ mô di ta Krông Nô
 • 30/12/2021 10:09
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, âk bu nuyh bon lan ta ăp xă Dak D'rô, Buôn Choăh, Nam Ðà n'hanh bon jê Dak Mam (Krông Nô) dah ŭch sŏk lŭ mô di ta ăp mpeh trôm lŭ yôk ŭnh Krông Nô gơi dŏng nkra ngih wâl.
 • Kơl bu nuyh bon lan mât ca phê đăp mpăn
 • 30/12/2021 10:10
 • Pĕ play ca phê, jêng yăn phung m'hĭk way tât ntŭng ca phê bu tăm. Yor nĕ, măng nâm nar, n'gâng kan bri dak, ăp m'bŭch kan tâm lam n'gor way hăn ksiêm, mât mir ca phê bu nuyh bon lan jêh du yăn mât chăm.
 • Neh ta pĭt dak Krông Nô ta xă Nâm N'đir rlâm tay
 • 23/12/2021 10:04
 • Tâm ăp khay lĕ lăn, dơi n'gâng kan bri dak, ăp m'bŭch kan mĭn joi ndâk âk ntil nau pah kan gơi n'king nau rlâm neh bơh pĭt dak Krông Nô, ntŭk găn ta ndrênh Dak Rền, xă Nâm N'đir (Krông Nô), khă nĕ nô nau aơ abaơ ât rlâm tay rlau nar rlau âk.
 • Pit in trong rdeh, trong bu hăn jâng gơi tăch r'văt drăp
 • 23/12/2021 10:05
 • Ta ăp khay lĕ lăn, nô nau pit in trong rdeh, trong bu hăn jâng tâm lam n'gor hôm e âk. Âk r'năk bu nuyh bon lan "mô klach rĭ aơ dah ŭch dŏng" trong bu hăn jâng gơi tăch r'văt drăp, nkân rdeh bư gĕh nau mô đăp mpăn ma bu nuyh hăn ta trong.
 • N'sĭt tâm nau kan bư thŭng dơm n'dŏk ta Dak Glong
 • 08/12/2021 10:33
 • Năm 2020, n'qual Dak Glong kơl gĕh 258 thŭng bê tông dơm n'dŏk, đah r'noh prăk dŏng kan dăch tât 360 r'keh prăk (tă bơh prăk dŏng ntĭm bư mir jan ba - nkra nglau dak) ân ăp xă gĕh nau jêr jŏk gĕh xă Dak P'lao, Dak R'măng, Dak Som...
 • Trong hăn tâm n'qual iơh hô ngăn
 • 02/12/2021 09:13
 • Trong hăn ntơm bơh thôn Phú Vinh, xă Quảng Phú (Krông Nô) hăn tât ta xă Quảng Hòa (Dak Glong) jong tâm 22 km lĕ iơh âk, iơh hô ngăn.
 • Čů Jút: Trong hăn ta ăp xă iơh âk ngăn
 • 25/11/2021 10:02
 • Ta ăp khay dăch abaơ, âk ntŭk ta trong hăn tâm ăp xă Nam Dong - Ea Pô - Dak Wil (Čů Jŭt) lĕ iơh, mô hôm saơ uĕh, nĕ bu nuyh bon lan jêr ngăn lah bĭt rdeh, rdeng drăp găn ta trong aơ.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.