Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • N'jrăng nau bŭk dak ta yăn rlu nti
 • 12/05/2022 15:36
 • Yăn rlu nti dăch tât, bri duh nar jŏ kon se way tâm jă hăn ta nglau dak, n'hor dak têh, n'hor dak jê... gơi ŭm, pâl rlưn, tâm nĕ gĕh âk kon se ta mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh, mpeh ngai, mpeh jru.
 • Ndâk njêng nau kan đăp mpăn bon lan nâp phêt
 • 05/05/2022 14:52
 • Ntil nau kan lam bu nuyh bon lan mât đăp mpăn Bri dak dơi Kông an n'gor ndâk kan lĕ r'ngôch, huy jru, kuăl jă nau dăng bơh Bu nuyh bon lan tâm nau kan mât mray đăp mpăn bri dak, mât đăp mpăn nau rêh tâm lam n'gor.
 • Ntŭk N'gâng Ntĭm gai nau Tâm lơh Tây Nguyên ta Čů Jŭt
 • 28/04/2022 11:46
 • Tĕng bu ranh bon Y Nuăn Nie Kđăm ta buôn K'Nha, xă Dak Wil (Čů Jŭt), bu nuyh kăl e tă pah kan phung n'jrăng mât bon lan, năm 1975, ntŭk bri dăch buôn Ea Pô (buôn tơm bơh bu nuyh R'đe), abaơ lah ta thôn Phú Sơn, xă Ea Pô dơi Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệch Mặt trận Tây Nguyên săch bư N'gâng Ntĭm gai nau Tâm lơh Tây Nguyên.
 • N'jrăng bu ntŭng mpô mpa rong
 • 20/04/2022 16:42
 • Tâm ăp khay lĕ lăn, ta ăp n'qual tâm lam n'gor way gĕh âk nau bu ntŭng roh mpô mpa rong tâm r'năk bu nuyh bon lan. Nau kan bơh phung "ntŭng" lah uănh ăp r'năk gĕh rong ndrôk rpu, kâp bu tơm wâl mô n'jrăng khăn păng hăn ntŭng, sŏk rdeh rdeng mpô mpa gĕh ntŭng hăn tăch.
 • Lĕ n'hâm suan nhŭp bu gĕh nau tih "tín dụng đen"
 • 21/04/2022 11:58
 • Uănh kơp nau kan "tín dụng đen" jêng tô tơm bư gĕh ăp ntil nau jêr tâm bon lan, tâm ăp năm lĕ lăn, Kông an n'gor ntĭm gai kông an ăp n'qual, bon têh nchŭn phung kan, uănh kơp, ndâk lĕ r'ngôch nau kan, tâm lơh đah phung gĕh nau tih ân manh prăk sŏk âk prăk kon, dŏng nau kan dơn ndơ, ân manh prăk tih nau way pháp luật. Yor nĕ saơ nao nao n'hanh tâm lơh đah phung ân manh prăk sŏk âk prăk kon đah r'noh prăk ân manh gĕh rlau bar pe r'me prăk, sâm kơl mât đăp mpăn bri bon, mât uĕh lăng nau rêh ta ăp n'qual tâm bon lan.
 • Quai sŏk neh tih dŭt âk nau jêr ta Dak Ha
 • 14/04/2022 10:05
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, tâm lam xă Dak Ha (Dak Glong) nô nau bu brôi sŏk neh tih gĕh âk nau jêr, Âk r'năk bu nuyh bon lan dah ŭch quai sŏk neh bar đah trong, brôi tâm ban, quai ntu ka tih, bư r'gâl neh kơt tơm, bư bâ ntŭk rêh.
 • R' vê n'dŏk dak si krih tu ndrŭng bu vĭt
 • 14/04/2022 10:06
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, nau kan sŏk n'dŏk, su n'dŏk bu vĭt tă bơh dŭng kao su, n'dŏk dak si krih tu ndrung bơh bu nuyh bon lan ta ăp ntŭk tâm n'gor e hŏ dơi bu pah kan di tĕng nau ntĭm, gĕh âk ntŭk bu vĭt bư bâ ntŭk rêh.
 • Phung tăch r'văt ma tuý rlau nar lau âk
 • 07/04/2022 09:04
 • Âk m'bŭch kan, ăp n'qual lĕ âk nau nsrôih tâm nau kan tâm lơh n'jrăng, n'gang phung tăch r'văt ma tuý khă nĕ phung tăch r'văt ma tuý rlau nar rlau âk, gĕh nau jêr.
 • Bu nuyh bon lan ka han, r'nă n'jrăng nâp phêt hao nau kan kh'lay
 • 31/03/2022 13:54
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, cấp ủy, n'gâng kan bri dak n'hanh ăp m'bŭch kan tâm lơh ăp cấp tâm n'gor Dak Nong way trĕng kơl ndâk njêng, bư nâp tay n'hanh hao uĕh nau kan, gĕh uĕh nau pah kan bơh phung bu nuyh bon lan ka han, r'nă n'jrăng. Lam n'gor lĕ ndâk njêng gĕh 138 m'bŭch kan bu nuyh bon lan ka han r'nă n'jrăng; tâm nĕ gĕh 71m'bŭch kan bu nuyh bon lan ka han n'hanh 112 m'bŭch kan r'nă n'jrăng. R'noh đảng viên tâm bu nuyh bon lan ka han gĕh 25,2%; đoàn viên gĕh dăch tât 60%; gĕh rlau 25 % bu nuyh bon lan ka han lah bu nuyh bu nong iê nuyh. Bu nuyh bon lan ka han r'nă n'jrăng dơi ndâk kan ta cấp đại đội, trung đội, tiểu đội, khẩu đội n'hanh cấp tổ...
 • N'dŏk bu klŭp âk ta trong têh Bri dak 14, ntŭk găn ta xă Quảng Tín
 • 24/03/2022 10:52
 • Ta ăp khay dăch abaơ, ta trong têh Bri dak 14, ntŭk găn ta xă Quảng Tín (Dak R'lâp) saơ tay nô nau bu klŭp n'dŏk ta trong. Nô nau aơ bơh đah bư mô uĕh ntŭk rêh, bô iơh ma bu nuyh bĭt rdeh hăn ta trong lah hôm bő ntŭk gŭ, bư roh n'hâm suan bu nuyh bon lan.
 • Nhŭp kuh ăp bu nuyh in pit neh bri tơm n'ho
 • 24/03/2022 10:53
 • Abaơ, ta trong găn ta bon Păng Sim, xă Trường Xuân (Dak N'Soong) tât ta thôn Tân Lợi, xă Dak R'moan (Gia Nghĩa), âk r'năk bu nuyh bon lan in pit neh bri, chuk neh ân tâm ban, ndâk nkra wâl têh, wâl ndăng ndăng, gơi bư mir.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.